PDA

View Full Version : Djingis Khan Sawatsiz amas (Djingis Khan was not illeterate)Djingis Khan
19-11-04, 19:59
Var Djingis khan skrivkunnig?

Enligt nya rön var Djingis khan ingen analfabet.

Av Henrik Höjer, F&F 8/04 sid 4.

Mongolerna betraktas ofta som barbariska krigare, men bilden håller på att ändras.

En kinesisk forskare säger sig ha hittat bevis för att mongolernas första härskare, Djingis khan (1162-1227), var läs- och skrivkunnig. Det skriver den brittiska tidskriften History Today. Enligt forskaren ska Djingis khan själv ha skrivit följande till en taoistisk munk som hade besökt honom år 1219: "Jag blev inspirerad av det du sade. Jag ska studera vidare och lyda dina råd. Jag har befallt mina ministrar att nedteckna alla dina lektioner, så att jag själv kan läsa dem senare."

Detta var alltså skrivet av en nästan 60-årig härskare som med åren blev alltmer intresserad av livet efter döden och olika religioners syn på detta.

Mongolerna i Centralasien var inte läs- och skrivkunniga men anammade under sina erövringar i början av 1200-talet det turkiska språket uiguriska som förvaltningsspråk. På detta språk nedtecknades en lagsamling som var ovanlig för sin tid eftersom den var religiöst obunden. Och den mongoliska statsapparaten var sekulariserad i den meningen att den till skillnad från de flesta samtida riken inte var konfessionell.

Orsaken var att de mongoliska stammarna hade olika religioner, alltifrån schamanism till kristendom och efter hand islam. Därför var religiös pluralism och tolerans nödvändigt. Att dessutom tortyr var förbjudet och diplomatisk immunitet respekterades ger en ny bild av mongolväldet, vilket gör att uppgifter om Djingis khans läskunnighet trots allt kan stämma.

************************************************** *****************************

Was Djingis Khan literate ?

According to new findings Djingis Khan was not illiterate.

In the past the Mongols were often described as barbarian warriors, but this view is going to be changed.

One Chinese researcher said he fond proof that Mongol's first ruler Djingis Khan (1162-1227) was able to read and write, more precisely, he was literate.
This was published by British periodical "History Today". According to the researcher, Djingis Khan wrote the following to one Taoistic munk who has visited Djingis Khan 1219.
" I was inspired by what you have told. I will read off your advice and will learn more. I have ordered my ministers to take notes on your lectures and I can read it later on".

This was written by almost 60 years old ruler who became interested in life after death and various religion's vision about that point.

The Mongols in Central Asian region were illiterate, but at the beginning of 12th century,during their conquest, they have accepted Uighur language (one of the Turkish languages) as their official language. Their law assembly was written in Uighur language. It was quite unusual since it has not nay affiliations with religion.

The reason was that Mongol states have had various religions such as Schamanism, Christians and Islam. Hence, it needs to have religios pluralism and tolerance. In addition, the restriction of torture and respect for diplomatic immunity will give a new image of the Mongol impire. In turn, these information prove Djings Khan's literacy.