PDA

View Full Version : Ibretlik hikaye : ‹‹pidakarliq››Unregistered
28-12-10, 12:39
‹‹pidakarliq››

2010– yil12– ayning27– küni

(fëlyeton)

Abduleziz ismail

ـــــ qutquzunglar, Qutquzunglar, Bir bala deryagha chüshüp ketti...

sheherni toghrisigha kësip ötidighan derya boyida chaqliq orunduqta olturghan yigit oruq gewdisini chaqliq orunduqtin kötürüshke urunup baqti, Lëkin bir chöküp, Bir leylep ëqip këtiwatqan baligha qarighiniche, Bar awazi bilen warqirashtin bashqa ishqa qurbi yetmidi.

yigitning warqirighan awazini anglighan kishiler terep - tereptin yügürüshüp këlishti - de, Ëqip bërip deryaning qaq otturisidiki choqchiyip turghan tashqa mehkem ësiliwalghan 10 yashlar chamisidiki balini kördi. bala bar awazi bilen warqiraytti:

ـــــ qutquzunglar! ana! adem barmu?

ـــــ hey... y! kimning balisidu, Qandaq qilip deryagha chüshüp ketkendu?!

ـــــ ehwal chataq! qoli tashtin siyrilipla ketse, Qaynam yalmap yutuwëtidu!...

ـــــ hey isit, Biejel ölüp këtidighan boldi - de!

ـــــ quruq gepni qoyup, Amal qilip balini qutquzuwalsaq bolatti!

ـــــ kech küzning soghuqida xeqning balisini qutquzimen, Dep muzdek sugha sekreydighan exmeq adem yoqte!

ـــــ hey bichare, Deryadin nëri oynisa bolmasmidi?!

yigit kishilerning sözlirini anglap, Ixtiyarsiz titrep ketti. u birersiningmu balini qutquzuwëlish üchün heriket qilmighinigha ëchindi. shu tapta uning qurbi yetse deryagha sekrep, Balini ejel changgilidin qutuldurup chiqqusi, Kishilerge bundaq ehwalda qandaq qilish këreklikini ögitip qoyghusi keldi.

tosattin uning kallisigha ‹‹yalt›› qilip bir eqil keldi - de, Shuan bar awazi bilen warqiridi:

ـــــ apla, Mawu chataqni, U bala sheher bashliqining newrisi iken emesmu!

toplashqan kishiler emdilikte goya qabahetlik chüshtin oyghan'ghandek qattiq chöchüshüp, Yigitni arigha ëliwëlip, Soal yaghdurushqa bashlidi:

ــــــ hey adash, U bala rasttinla sheher bashliqining newrisimu?

ــــــ uka, Xata tonup qalmighansen - he?!

ــــــ ...

ــــــ rast, U rasttinla sheher bashliqining newrisi. baya qorqup ketkechke tonumaptimen. u balini yeslide baqqan. emdi qandaqmu qilarmen?! sheher bashliqigha yüz këlelmeydighan bolduq!, - dëdi yigit mishildighiniche.

shuan on nechche adem kiyimlirinimu sëlishqa ülgürmey, Bes - beste deryagha sekridi...

Unregistered
28-12-10, 13:28
Yahshi yeziliptu.