PDA

View Full Version : ‹‹ötken kününgni untuma,Shire choruqungni qurutma››Unregistered
27-12-10, 22:34
Abduweli hüseyin

baliliq chaghlirimda anglighan ‹‹ötken kününgni untuma, Shirechoruqungni qurutma›› dëgen maqal hazirghiche ësimdin chiqmaydu. shu chaghlarda uning menisini taza chüshenmigenkenmen. yëshimning chongiyishi, Körgen – bilgenlirining köpiyishige egiship, Uning tëgige yëtiwatimen we daim öz – özümge ‹‹ötken kününgni untush jinayet, Shire choruq qurup ketse chuwulup këtip, Künlerning biride namratliq chaghliringgha qaytip qalsang yalang ayagh qalisen. ötmüshni untughan, Baliliq, Namratliq chaghlirini ësidin chiqiriwetken kishi asanla aynip këtidu. bundaq kishiler kelgüside yaxshi kün körmeydu›› dep pichirlap qoyimen.

hayat xilmuxil möjize we tasadipiyliqlargha tolghan bolidu. bir mehellide teng tughulup, Teng chong bolghan ikki yashning biri, Menggü mehellidin chiqmaydighan dëhqan bolup qëlishi, Yene biri, Katta baylardin bolup qëlishi mumkin. besh yil bir mektep, Bir sinipta oqughan ikki istudëntningmu oqush pütküzüp jemiyetke chiqqandin këyinki teqdiri oxshimaydighan ehwal bolup turidu, Yeni ela oqughini bir orun'gha orunliship, Shu orunda ishlep dem ëlishqa chiqishi, Nechche on yil ishlisimu xizmet ornida birer özgirish bolmasliqi, Yene biri, Tiriship yaki oshuqi alchu chüshüp birer orun'gha rehber bolup qëlishi mumkin. hayatning möjize, Tasadipiyliqlargha tolidighanliqini ëtirap qilsaqla, Bundaq rëalliqqa toghra muamile qilalaymiz. shundila hëliqi yash dëhqan choqum bir mehellilik ‹‹bay aghinisi››din söyünidu, Uning ishlirigha utuq tileydu, Hëliqi ‹‹munewwer istudënt›› bolsa teqdirning özige ata qilghan bundaq orunlashturushini xushalliq bilen qobul qilip, Sawaqdishining ‹‹ösken››likidin pexirlinidu. amiti ong kelgen ikkiylenmu dostlirini untup qalmay ‹‹dëhqan›› aghinisi bilen ‹‹elachi sawaqdishi››ni yad ëtip turidu. ular bir – birige hajetmen bolghanda, Qolidin këlishiche yardem qilidu, Yardem qilalmisa sewebini chüshendürüp qoyiduki, Hergizmu ularning aldida tëre taraqshitip yürmeydu. bu ikkiylen undaq qilmisichu? u chaghda ular ‹‹ötmüshi››ni untughan, ‹‹shire choruqi››ni qurutqan bolidu. bundaq bolushning ulargha nisbeten ziyini zor bolidu. bu yerge kelgende ‹‹bëliqchi boway›› dëgen chöchekni eske ëlip qaldim.

burunqi zamanda dëngiz boyidiki bir kepide momiyi bilen ghorigil turmush kechüridighan bir bëliqchi boway ötke iken. bir küni u dëngizgha bëliq tutqili chiqip nahayiti chong bir altun bëliqni tutuwaptu, Shu chaghda altun bëliq zuwan'gha këlip ‹‹ötünüp qalay bowa, Mëni qoyuwëting, Balilirim bar, Yëtim bolup qalmisun, Maqul dësingiz, Her qandaq telipingizni beja keltürettim›› dep yalwuruptu. buni anglighan bowayning uninggha rehmi keptu – de, Hëchqandaq telep qoymayla bëliqni dëngizgha qoyuwëtiptu. kechqurun u bu ishni momiyigha dep bergen iken, Kütmigen yerdin momay olturalmayla qaptu, U: hey qëri, Sen nëmidëgen exmeq, Ömür boyi mushundaq eski kepide olturup ötüp këtemduq? hëch bolmisa munu puchuq tengnini bolsimu yëngilap ber, Dëmidingmu? dep kayip këtiptu. etisi etigende boway dëngiz boyigha bërip altun bëliqqa ehwalni ëytqan iken, Telipini derhal beja keltürüptu. lëkin, Momayning buningliq bilen nepsi qanmaptu. bowayni altun bëliqtin uni telep qil, Buni telep qil, Dep qistawëriptu. eski kepining ornida yasidaq öy, Saray, Axirida orda peyda boptu. lëkin momayning nepsi yenila qanmaptu. u bowiyigha: hey qëri, Altun bëliqqa ëyt, Men padishah boldum, U buningdin këyin, Buyruqum boyiche manga dawamliq xizmet qilsun, Deptu. boway dëngiz boyigha bërip momiyining bu telipini altun bëliqqa ëytqan iken. buni anglighan altun bëliq gep – söz qilmayla dëngizgha shungghup kirip këtiptu. shuningdin këyin hemme ish eslige qaytiptu. momay burunqi eski kepiside, Yene shu bowiyi we puchuq tengnisi bilen qaptu.

elwette, Bu bir chöchek. nawada ‹‹momay›› bediiy përsonazh bolmay rëalliqtiki adem bolup qalghan bolsa, Uning quliqigha ‹‹ötken kününgni untuma, Shire choruqungni qurutma›› dep pichirlap qoyghan bolsaq neqeder yaxshi bolghan bolatti he! shundaq bolghan bolsa, U ëhtiyat bilen ish körüp, Bundaq yaman aqiwetke qalmighan, Ziyade ach közlük qilip qoligha kelgen amettin quruq qalmighan bolatti.

Unregistered
28-12-10, 00:18
Paqining Qondaqqa Chiqishi digen bir meselmu bolidighan-he!Bilidighanlar bolsa yezip qoysa söyinettuq!