PDA

View Full Version : 维吾尔人高中毕业生中97.87%的人认为中国不是我的国家Unregistered
03-10-10, 21:55
维吾尔人高中毕业生中97.87%的人认为中国不是我的国家

请看博讯热点:新疆问题
(博讯北京时间2010年10月04日 转载)
维吾尔在线参与调查的人员透露,在国家认同问题上维吾尔人中有阶层,地区,职业差别。维吾尔农民的国家认同 最低,只有12.23%的人认为中国是自己的国家,商业阶层中只有9.24%的人认为中国是自己的国家,农 民工(包括在内地打工的维吾尔人)中只有7.67%人认为中国是自己的国家,干部(包括事业单位)工作的被 调查的维吾尔人中24.89%的人认为中国是自己的国家,34.57%人拒绝回答,23.5%人回答:看情 况。大学生中只有2.47%的人认为中国是自己的国家,高中毕业生((调查对象是最近两年高中毕业在家务农 或....人员)中97.87%的人认为这不是我的国家。、 http://www.uighurbiz.net/bbs/red ... o=lastpost#lastpost _(博讯自由发稿区发稿) (博讯 boxun.com)
http://www.peacehall.com/news/gb/china/2010/10/201010040420.shtml

Unregistered
03-10-10, 23:23
qalghan 2.13% uzining sayisidin uzi qorqidighan konglidikini diyishtin qorqighan toha yurekler bolsa kirek.