PDA

View Full Version : turkiye din 2hewer
23-01-06, 06:09
ÇİN EN ÇOK TÃœRKİYE’DEKİ

DOĞU TÃœRKİSTANLILARDAN RAHATSIZ (2)

23.01.2006

İşgalci Çin devletinin insanlık dışı baskıları sebebiyle dış ülkelerde yaşama yolunu seçen Doğu Türkistanlıların hemen hepsini potansiyel birer terörist olarak ilan eden Çin’in asıl hedefinde olanlar ise, özellikle Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar olmuştur. Türkiye dışında yaşayan Doğu Türkistanlıların yaşamlarına direkt olarak müdahalede bulunamayan Çin, 1996 yılında Türkiye ile başlattığı ikili münasebetlerinin silah alım anlaşmaları ile de pekiştirilmesinden sonra Türkiye’deki Doğu Türkistanlıları çeşitli şekillerde yakın markaja alarak her hareketlerini kontrol altına almaya çalışmışlardır.

Komünist Çin devleti,1950’li yılların başlarından itibaren Doğu Türkistan’da vuku bulan bağımsızlık hareketlerinin tamamından Türkiye’de bulunan İsa Yusuf ALPTEKİN’ i sorumlu tutmuşlardır. Çünkü; Türk milletine mensup olan her ferdin Türk dünyasındaki bütün kardeşlerinin meseleleri ile yalnızca duygusal olmanın ötesinde de ilgili olduğuna ve dolayısıyla da İsa Yusuf ALPTEKİN ve onun sürdürmekte olduğu Doğu Türkistan’ın kurtuluş mücadelesine çok büyük desteklerin verilmekte olduğuna inanıyorlardı… O halde, ne şekilde olursa olsun öncelikle “Türkiye’deki Bölücüler” olarak adlandırdıkları Türkiye Doğu Türkistanlılarını susturmak ve etkisiz hale getirmek gerekiyordu…

Sovyetler Birliğinin dağılmasının hemen ardından kendi işgali altında bulunan Doğu Türkistan’a da bağımsızlık rüzgârlarının sıçrayabileceği endişesi ile paniğe kapılan Çin, Türkiye’nin 1990’lı yıllara kadar yalnızca duygusal bir bağ ile sınırlı kalan Batı Türkistan Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ilişkilerinin kuvvet kazanmasından korkup Doğu Türkistan’a sınırı bulunan Kazakistan ve Kırgızistan’a adeta çıkartma yaparak sözde “Sınır Güvenliği Anlaşmaları” ve “Karşılıklı Ticaretin Güçlendirilmesi” anlaşmaları yaparak Doğu Türkistan İçin hassasiyet arz eden Kazakistan ve Kırgızistan sınırlarını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Çin’in bunu yapmaktaki asıl amacı, Kırgız ve Kazak hükümetlerinin direkt olarak Doğu Türkistan’ın bağımsızlık hareketlerine destek vermesinden ziyade, Batı Türkistan ile münasebetlerini güçlendirecek olan Türkiye’nin Kırgızistan ve Kazakistan’da yaşamakta olan ve sayıları bir milyonun üzerindeki Doğu Türkistan kökenlileri harekete geçirerek Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için kapı aralanmasını önlemekti.

Komünist Çin, dışarıdan gelebilecek bağımsızlık hareketlerinin önünü almak adına her zaman “En iyi savunma taarruzdur” anlayışı ile hareket ederek dünyanın hangi ülkesinde Doğu Türkistanlı yaşıyorsa oraya ticari ve siyasi çıkartma yaparak Doğu Türkistanlıların hareketlerini sıkı gözlem altına almışlardır. Ama bu konuda en çok önem verdikleri ülke hep Türkiye olmuştur…

Şunun altını bir defa daha çizerek ifade etmeliyim ki; Zaman zaman umduğumuzu bulamamış olmanın ortaya çıkarttığı hayal kırıklıkları sebebiyle Türkiye hükümetlerine karşı serzenişlerimiz olmuştur ve bunda haklı olduğumuzu ispat edecek birçok misaller de vardır. Her ne kadar Türkiye’deki Doğu Türkistanlıların önlerini tıkayan ve hareket alanlarını daraltan “Gizli Başbakanlık Genelgeleri” yayınlanmışsa da, Çin devlet başkanına durup dururken “Devlet Liyakat Madalyası” takdim edilmişse de,Çin’i ziyaret eden Başbakan Yardımcısı bir zat tarafından Çinli yetkililere altın tabanca hediye edilmişse de, vs.,vs., vs… Her şeye rağmen Türkiye’de Türk Milleti ile iç içe yaşıyor olmamızın Çin’in uykularını kaçırıyor olmasından doğrusu çok büyük keyif alanlardanım… Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar bu yüzden kendilerini şanslı sayabilirler. Çünkü göğsünü gere, gere “Türk’üm” diyebilenler Doğu Türkistanlılara her zaman sahip çıkmışlardır.www.hurgokbayrak.com