PDA

View Full Version : Uyghurchida boytaq ayal/ Xotun/Xanim/qiz deydighan ishlitish yoq !Unregistered
16-09-10, 14:31
Uyghur tilini yaman buzuwetiwatisiler
uyghurchida boytaq erlerge qaritilghan bolup boytaq ayal deydighan gep
emdi siz qaysi katagoriyege kiridikensiz qarap beqing 1

(erler heqqide)
Er [i ① erk-ek jinsqa mensup kishi ; Erkek : er kishi . Er xeq .  Bir s-öz b-i-len er öl-m-es )maqal( . ②Xotun kishi bilen nikah ehdide bolghan er kishi )öz xotunigha nisbeten( : balang ölse erg-e b-aq , -é-ri-ng öls-e y-erg-e baq )maqal( .  Er qeyerde bolsa , xotun shu yerde )maqal( . ③Merd yigit , aliyjanab , jesur kishi : el bar yerde er bar )maqal( .
Erkek [ ① i . Er jinsqa mensup bolghan kishi , er kishi ; Er: u qiz yene bashqa bir erkek bilen külüshüp , parangliship olturghachqa , u bashtin - axir shu qizdin köz üzelmidi . ② Süp . Erkek jinstiki )haywanlar , qushlar we ösümlüklerge nisbeten( : erkek qoy . Erkek müshük . Erkek chéchek . ③Süp . Köchme . Turmushta ishlitilidighan her xil saymanlarning mürwiti )töshükige kirip turidighan qismi( : erkek turum . -Erkek jendir . ④Süp .Wedisi-ge em-el qi-li-dighan , qorqm-as , merd , rastchil : erkek bolsingiz wapadaringizning qebrisi aldigha kélip , uning üchün yaqingizn-i yirtip yighlang . ⑤ Süp . Atiliq güllirila échilip dan almaydighan : erkek tüp . Erkek kendir .
Ependi [i] grék [ ①janab . ②Uqumushluq kishilerning ismigha qoshulup hörmet menisini bildürüp kélidu . ③ Oqutquchi , muellim : men aliy mektepni püttürüp ürümchi sheherlik tejribe ottura mektipide besh yil ependi boldum . ④ Xoja nesirdinning süpiti yaki leqimi : ependi letipiliri .
Yigit [ i ① jinsiy we jismaniy jehettin yétilgen er , erkek kishi : helimixan pasil tamdin atlap chüshti , yigitler heyran bolup uning aldigha bardi . ② Oghul perzend , oghul bala : - emdi bir yigitke ata boldum . ③ Köchme . Qeyser , batur , yüreklik adem yaki shundaq erkek : bir ishqa bel baghlap yérim yoldin qaytqan kishini yigit dégili bolamdu? ④ Shexs bilen türlinip »qizning söygen kishisi , yari , layiqi« dégen menilerni bildüridu : u qarighudek bolsa , dégendek özining yigiti iken . ⑤ Birer qoshun'gha mensup bolghan er kishi : asim özining partizan yigitliri bilen yétip keldi . ⑥ Özige nisbeten yash , yash jehettin kichik bolghan erlerge murajiet qilish , chaqirish üchün ishlitilidu : emir bahawudun uning péshanisige söyüp soridi : - ey yigit! sen néme üchün méni öltürüshke yol qoymiding?!
Boytaq [süp] boy+taq [toy qilmighan yaki toy qilip ajrashqan (erler heqqide) : lutpulla özining bu boytaq , qedinas , kona aritam qoshnisini xush péilliq bilen kütüwaldi
Oghul )oghli( [i ① er jinsqa tewe bolghan bala , er jinsqa tewe perzent )ata- anilargha nisbeten( : uning amet isimlik bir oghli bar iken . ②Birinchi shexs , igilik qoshumchisi bilen kélip perzenti bilen teng démetlik kishilerge qarita qilin'ghan murajietni bildüridu : - oghlum , undaq qilmang , manga ichingiz aghrisun , - dédi boway yélinip .

__________________________________________________ ______________________________

(Xanim Qizlar heqqide)
Xotun [i ① jinsiy jehettin erlerning eksi bolghan , tughush , émitish qabiliyitige ige adem ; Ayal : u xotun toghrisida men bezi nersi-lerni soridim . ② Birer erning nikahidiki ayallargha nisbeten éytilidu : erni er qilidighanmu xotun , erni yer qilidighanmu xotun )maqal( . ③ Turmushqa chiqqan , toy qilghan qiz , juwan .
Tul [süp . Éri ölüp kétip yaki uning bilen ajriship kétip yalghuz qalghan , öz aldigha ayrim turmush kechürgen : tul xotun . Tul ayal .
Xanim [i ① ayallarni hörmet bilen chaqirish , murajiet qilish formisi : - xanimlar , ependimler , bizning sizlerni bu yerge chaqirishimizdiki meqsitimiz bügün axsham hemmeylen birlikte yéngi yil kéchisini köngüllük kütüwélish . ② Ayallarning ismigha qoshulup hörmetni bildüridu : peride xanim . ③ Ayal muellim : u buningdin töt - besh yil ilgiri mektep sélishqa tunji bolup kelgen bir yash xanimning yétekchilik qilghanliqini éytti . ④ Repiqe , ayal : - xanimingizni toygha bi-lle éli-p kelmepsizghu? - Dep soridi exmet kesipdishi abdulladin .
Chokan [i ① yatliq qilin'ghan yash ayal , juwan : chokan almaq . Qéri xotun yash boldi , chokanlargha tes boldi)maqal( .
Juwan [i] p [toy qilghan , öylük bolup qalghan yash ayal , chokan : juwan toyi .  Chéchen juwanni ochaq béshida sina )maqal( .
Ayal [i] e [ ① xotun-qizlarning omumiy nami , xotun kishi : ayallar bayrimi . Ayallar bölümi . Ayallar késili . ② Éri bar xotun , repiqe )öz érige nisbeten( : - hey mexluq , qandaq yüzüng bilen méning érim üstide gep qiliwatisen , - deptu kemek heyyarning ayali .
Qiz [i ① balaghet yéshigha yetmigen , balaghetke yetsimu téxi toy qilmighan , yatliq bolmighan ayal : qiz bala .
Olturup qalmaq [yéshi chongiyip ketsimu épide layiq chiqmay turup qalmaq )qizlar heqqide( .

Unregistered
16-09-10, 19:37
Uyghurchida "Erkin Munazirige Telip" ochuriwetsun digen Gep Barmu?

UAA da Boytaq Erkekler bilen Boytaq Ayallarning nime Perqi bar?

Unregistered
17-09-10, 03:01
biraz xata yezilip qaptu 'telip' teklip bolishi kirek edi!

UAA da Boytaq Erkekler bilen Boytaq Ayallarning nime Perqi bar?[/ ni eslide UAA da Boytaqlar bilen Tul yaki olturup qalghan qizlarning nime Perqi bar?[/


Uyghurchida "Erkin Munazirige Telip" ochuriwetsun digen Gep Barmu?

UAA da Boytaq Erkekler bilen Boytaq Ayallarning nime Perqi bar?