PDA

View Full Version : Ulugh Ramizan Eyinglaga Mubarak Bolsun!Unregistered
11-08-10, 17:39
Assalamu alaykom,ulugh Ramizan eyinglaga Mubarak Bolsun!
Bildighan qerendaxla bolsa,Zorluq wa iftarda oquydighan ayatlani muxu yarga yezep qoyghan bolsangla(yengi yezeqta),yana mumkin bolsa bandad namizda oquldighan ayatlanimu yezep qoyghan bolsangla bak hursan bolghan bolattim
hamminglaning tiniga salamatchilik tilap
bir uyghur

Uyghur Musulman
11-08-10, 22:24
ROZA TUTISH SAHARLIK (EGHIIZ YEPISH) DUASI:

Navvaytu an asuma sovma shahri ramazana minal fajri ilal mag‘ribi, halisan lillahi ta’ala. Allahu Akbar!

Manisi: Ramazan eyining rozasini subhidin ta kun patqangha qadar tutmaqni niyat qildim. Xalis Allah uchun. Allah Buyukdir!

IFTARLIK (EGHIZ ECHISH) DUASI:

Allahumma laka sumtu va bika amantu va ‘alayka tavakkaltu va ‘ala rizqika aftartu, faghfirli ya ghaffaruma qaddamtu va ma ahhartu. AMIYN!

Manisi: Ey Allah, ushbu rozamni Sen uchun tuttum va Senga iyman kelturdum va Senga tavakkal qildim va bergan rizqing bilan iftar qildim. Ey gunahlarni apu qilghuchi Zat, mening avvalqi va keyinki gunahlarimni maghfirat qilghin