PDA

View Full Version : Uyghurning bir kozi oyalsunmu ?Unregistered
23-06-10, 08:59
Xuda bir ademge: “Sen némini sorisang shuni bérimen, lékin bir shert bi-

len; qoshnaggha sanga qarighanda ikki hesse köp bérimen, sanga bir bagh bersem, uninggha ikkini, sanga bir at bersem uninggha bir jüp at bérimen.

Sen néme almaqchisen?” deptiken, u adem: “qudretlik allah, séningdin so

raymen, méning bir közümni oyup tashlighin…”dep jawab bériptu.

(«Nesirdin Ependi Heqqide Qisse»din