PDA

View Full Version : "Hazidar yigitler" silerni söyümen!chaplap qoydum
04-07-09, 13:53
Hikaye oqudummu? nesirmu bilmidim, dilimning nechche kundin biriqi sunuqliqidinmu yaki tolghuqi tutup qalghan ichki pighanimning sirtigha tipichekliyelmey oksup partlishimu, we yaki qizlirimizdin bekla umutsizlinip ketkinimdinmu bilmidim, bu yazmini oqup axirigha chiqqiche kozlirimdin aqqan munchaq - munchaq yashlarni toxtitalmidim.****Essalamueleykum,yer sharida herxil tirikchilik bilen yashawatqan uyghur yigitliri,'eziz musulman qéridashlirim,küngüllerni perishanliq qaplighan künlerde nechche kündin béri kompiyutirni échiép qérindash tor béketlirige kirishke jur'et qilalmidim.her kuni yat xizmedashlirimgha shundaq qarap kétidighan bulup qaldim,hetta bugun chéniqish zalida chéniqiwatqan ashu kishilerge qarap, qarap kettim ,'ichim bir xil achchiq bulup meshiqni nahayiti qattiq qildim ,yugurgensiri qedimim tizliship bugunki sur'itim térnérimni qattiq heyran qaldurdi, her bir éghirliq kötirish,her bir asma tartish herkitining her bir qétimida subhanalla dep küchigensiri gheyritim éship axiri térnirim terpidin meshiqtin toxtitildim ,chunki u mining bugunkidek qaramlarche küchep meshiqi qilishimning xeterliklikini éytip mini meshiqtin toxtatti ,putun bedinim terge chumulup yashmu termu bilinmes haletke yetken idi,sel yinikligendek bolup qaldim ,'ichimdik achchiq yiniklep gerche charchap qalsammu bu témini chuqum yézish qararigha keldim,xuddi yazmisam siler bilen munberdiki bundin kiyiniki kunlirimizde salamlishishqimu xijil bolidighandek hés qéldim,bu téma testiqlinamdu yoq bilmeymen,'eger testiqlanmisa men bilen alaqilship turwatqan munberdashlirimgha salam xet sheklide yollaymen.

Alla yaratqan ziminda adem bulup törülüp bir dinda bolghanlighimiz uchun qérindash bulup atilwatqan ,tumurimizda aqqan qanning bir reng bir bir menbelikidin silerrni téximu qérindishim dep atashqa sherep bilen muyesser bolghanlighimdin bügün cheksiz bir hayajan bilen pexirliniwatimen ,belkim burun nime körgen diyishingiz turghanla gep ,yenila er hem suyumluk yigit dep atap kelgen, silerni yaxshi- yaman, wijdanliq -wijdansiz, bilimlik hem bilimsiz ,wapadar hem wapasiz ,wetendishim , yurtdishim ..................dep atap kelgen idim.yéqindin buyan munbirimizde talash tartish qilip kitidighan ,'ejir qilip bash söret yasighuchilar bizni untup qalsa harghuche yamanlap aran irishken bash söretler rengsizleshkendin béri qelbimde bir harghunliq peyda boldi,bugun silerni nime uchun bar awazim bilen "yigitler" silerni söyimen dep warqirshimning sewebini silerge sözley ,chunki men eng söygen bir erning éytip bergen yigit yighlimisun digen naxshisini chushendim ,gerche u alliqachan hayatimdiki eng chong reqipke aylan'ghan bolsimu bugun unimu qataringlargha qushup epu qildim,

qérindashlirim bilinglargha baghlan'ghan hazidarliq belbighi ,ching türülgen mushtumunglar ,chishliringlarning ghuchurlighan awazi,kéchilliri uzundin uzun ah urup ensiz qara bésishlar qap qara kozliringlarning yashtin uyqusizliqtin qizirishliri,kem sözliship yumuristik tuyghunglarni yoqutup kunde hawarayidin melumat tingshap radio chastotisini uyaq buyaqqa ittirip, yéninglardin ayrimaydighan m p 3 liringlarning qayaqqidur tashlinip , shahmat taxtisi üstide uruqlarning toxtimastin xata yötkilip diqqitinglarning chéchélishliri,kompiyutir ustilidiki ékran xewerlirige qattiq shoralghan tamakanglarning isini zerde bilen püwlep olturushinglar yürigimni ezdi,silerni qattiq bir achchiq cholghap aldi,'atam achchiqlansa ene shundaq qilatti,shuninggha qarap silerni achchiqlandi dep jezim qildim,burunlarda atam tamaq qachisini yerge küchep atatti,chaqatti,silernimu birer nersini chaqarmikin dep ensireymen ,'atamghu yerge atatti ,likin ensirep qaldim siler atamlardinmu qizziqqansiler chaqalmay ya atalmay qachini özenglarni yep salarmikin dep ensirdim.chunki siler atamlardinmu eqilliq ,'atam chaqsa anam derhal tazilatti,'anam bolmisa éhtiyatsizliqtin men yaki ukillirim yaki xoshnillirimiz yaki birawlar dessep sélip pütliri kisilip qipqizil qan éqishqa bashlatti,siler bolsanglar toxta biraw zexmilenmisun dep awaylaysiler ,'éhtiyat qilisiler.

Uyghurumning yigiti silerning tumuringlarda éqiwatqini bowamlarning eng sap qénidur,'otluq kozliringlargha til tegmisun ,wujudunglargha atamlarning jasariti singgen,dininglar alla her qachan toghra yol körsitip turidighan islam dini,siler biz qiz ayallarning eng chong yolenchügi ,silerdin külke öchse dunyani süküt basidiken,hazir bezi kéchilliri bek qarangghu qulimizdin ching tutup qoriqmas jasaritinglar bilen xanleylunni éytip mangmisanglar nishanimizni yoqitidikenmiz ,yéqin bolsa ölke chigirsini yiraq bolsa dolet chigirlirini halqip qizil chiraqlar yan'ghan rayunlargha bérip qalidikenmiz,biz bilen sirdiship allaning ismini teng zikri qilip turmisanglar is tuteklerge tolghan sheytan bezmixanillirida chachlirimizni chugup jinlargha oxshash meslik we peslik bilen alliqandaq dozaqning muzikillirigha bash chayqap kontirullighimizni yoqitidikenmiz,halal ter tüküp yashashni körsitip turmisanglar asmandin amet yaghdi dep allagha emes bendige qip yalingach halette sejde qilip qalidikenmiz,bizni aldimanglar biz silerning muhabbitinglarning sihridin hemmidin kichishke teyyar bulup kétimiz,küzimizde emes ichki dunyarimizda silerni ömur buyi saqlashqa erziydighan pak muhabbiti tildin tilgha dastan ata bowamning newrisi oghli ,'uyghurumning yigiti ,silerning bir külkenglar bizge sawap élip kélidu dep bilimiz?

Dunyaning her qaysi jaylirida 11 milyun uyghur yash tökti,chunki yamghur qattiq yéghip közler nemleshti,kirpikler jupliship köz aldimiz xireleshti,chach saqallirimiz yamghurdin sughuqimiz éship chushushke bashlidi,qan tukurushke bashliduq,chunki öpkimizge soghuq ötti, qiya chiya kéchidimu aramliq yoq chüsh köp chüshlirimizde kimlerdur basturup bizni qirchap qilmaqta,jan talashqanlirimizning küzide bolsa bizge umut bilen telpünüsh,yardemsiz qalghan qol pulanglitish,bundaq köp chüshlerge kim chidiyalaydu,nurghunlirimiz yurek késili bulup kettuq ,nepes élishimiz tizliship gepnimu kékechlep aran qilidighan bulup qalduq ,démisimu yamghur ejep yaghdi dise,gul bergidiki shebnemnimu körgili bolmaydu,kona öyler ürülüshke bashlidi.
Ah ,yigitler mezlum bulghan menmu bu yamghurdin muzlidim ,bedenlirim titirmekte,zukam tegdimikin kozlirimdin yash taramlap dimaqlirim échiship turidu,mushu qurlarni yazghandimu qanchilik yash tökkinimni bilmeymen ,weten we weten sirtidiki manga oxshash zukamgha giriptar bolghanlar silerning yashliringlarmu bizdin kam emes elwette,

musibetlik kishining uzun haza tutishi sherietkimu uyghun emes,silerning hazidarlighinglar manga oxshash nurghun qiz ayalning silerge qandaq teselli birishni bilelmesliktek temtireshke giripdar qildi,nurghunlirimizni qaytidin oyghutup biz qiz ayallarning ichki dunyarimizdiki jasaritinglarni qaytidin namayen qildi,silerning közliringlardin muhabbetni qaytidin körgendek bolduq,biz pirqirashtin toxtaymiz,gerche hazirche sür'itimiz asta bolsimu ,biz hijaplirimizni qaytidin qulimizgha élip yalingach haywan halitimizdin közliringlardin eyminidighan ,'ippetlik qiz ayallargha aylinimiz, qizil chiraqliq rayunlardin imanning nuri yurup turidighan öylirimizge qaytimiz.....................

Dimek ,mining yigitlirim uyghurumning yigitliri,haza belbighinglarni yishinglar,mehellimizde musibetlik ailige tawaq ekiridighan ish bar idi,bugun gerche kéche bulup ketsimu etige qaldurushni xop kormidim,yigitler mining qérindashlirim ,bugun sebde hedisizlerge hede ,singilsizlargha singil ,yitimlargha qan qérindash,weten sirtidikilerge dos bulush supitim bilen silerge tawaq ekeldim ,yighlighunglar bolsa meydemge béshinglarni quyup taza yighliwélinglar,likin yighanglardin hawa güldurlep qayta yamghur yaghsa hemmimiz zukam bulup qalsaq muysipit bowa momillirimizning,yulimizgha telmurup turghan ata animizning ,qedem élishnimu bilmeydighan sebilerning nime ish bolghanlighinimu bilmeydighan herxil bimarlarning halidin kim xewer alidu,qéni yigitler orninglardin turunglar ,'ikki reket namaz uqup putun dunyaning amanlighini ,dunyadiki barliq musulman qérindashlarni amanlighini ,qiz ayallarning insabini tilenglar,siler üqughan qur'anning awazi öy öylerdiki sheytanlarni qoghlap muz bulup qatqan yureklerni illitip,dilimizdiki kirlarni tazilap wetinimizning her bir pushqaqlirida temtirep qalghanlarni qur'an awazi sipinglargha qayturup kelsun,
"yigitler" silerni söyimen,silerning her biringlarni qérindashlarche mihrim bilen baghrimgha basimen,chunki bugunki künde sebdening qelbi silerdin cheksiz süyünüsh cheksiz pexirlinish bilen mihir muhabbetke toldi,siler yéshinglarni sürtünglar men silerge qarap küley,külelmisek asta asta küleyli,küzünglar qaytidin nurlinip wujudunglar jasaretke tolsun bowam ,'atam rohliri bizge memnunluq bilen medet bersun ,bir birimizge illiqliq bilen kulumsirep dosluq qulimizni sunup zich uyushup saghlam beden silerge yar bulup asanla zukam bolidighan künlerge reddiye biringlar ,

ulugh alla,sen hemmige qadirsen ,sen bizge eng toghra yolni korsetküchisen, gunahlirimizni meghpiret qilghuchisen,yigitlirimizge saghlam eqil ,diligha insap bergeysen,chushkunleshken ,chushkunlishish aldida turghan yigitlirimizni öyghatqaysen,dillardin qérindashlar ara öchmenlikni tügitishke yardem qilghaysen ,melum sewepler bilen weten'ge qaytish erkinlikini yoqatqan uyghur yigitlirimizning diligha qérindashliq mihrini yetküzgeysen,'ularni aman qilghaysen ,qiz ayallarning diligha insap bergeysen,yigitlirimizge halal jup bulup ulargha yeni yigitlerge ailining illiqlighini ,qérindashliq mihrining tatliqlighini,muhabbetning ,'imanning her qandaq zeher xumarini yéngeleydighanlighini hés qilduralaydighan haya we numusni üzige hemra qilip yigitlirimizni ichki tashqi jehettin saghlamliqqa bashliyalaydighan guzel xoliqliq edep exlaqliq ,wijdan ghororluq mezlumlardin bulushqa cheksiz qodirting bilen medet bergeysen,'amin

Menbe: Selkin

shehitler olmes
04-07-09, 14:39
http://www.youtube.com/watch?v=J9gF7iMcHVo