PDA

View Full Version : Wetendiki Bir Uyghur Yashning NalisiiUnregistered
21-04-09, 03:57
2009 - yili 4 - ayning 20 - küni


Heqiqi ismimni éytishtin qorqqinim emes, peqet bu külpetler yalghuz méning béshimgha kéliwatqan külpetler bolmighini üchün ismimni Uyghur depla alay, chünki bu bir milletning, bolupmu pütün Uyghur yashlirining béshigha kéliwatqan külpet! Shundaqla insane chidighusiz zulum! Men Kuchada tughulup östüm, ailem déhqan bolghachqa alwang yasaqtin qutulalmay tolimu namrat yashayttuq, shunga anam dadam we birdin bir jan jigger akam: déhqanliqtin qutulush dozaqtin qutulush, oqumighan adem bu dozaqta qalidu, shunga oqu…” didi. Tapqan teginini sétip, yimey ichmey özliri jul jul kiyimde, méni oqutti. Men kéche kündüz tiriship nahayiti yahshi oqudum we Ürümchidiki ali mektepke qobul qilindim, akam kechilep digüdek janggaldin otun térip kélip sétip , dostliridin qerz élip mening oqush pulumni tölidi, hetta dadam éghir kisel bolup qalsimu ular dawalitishni ret qilip manga bildurmey axiri men mekteptiki chaghlirimda dadammu olup ketti. Bu oqush mening uchun nime uchun bunchilawala kop bedel toleshke toxtawatqinini chushenmeyttim. Peqet oqushnila puttursem putun arzulirimiz emelge ashidu dep oylighan ikenmen. Emma biz toligen bedel buning bilen tugimidi , men qoush putturidighan yili beshimizgha insane balisi chidighusiz éghir kunler kélishke bashlidi. Bir kuni anam manga qan yashliri bilen tolghan bir parche xet ewetti: “ balam sanga dimey digen idim, emma amalim yoq sanga emdi turmush rashodini qandaqmu ewetermiz? Jeningni qandaqmu jan etersen qozam? qolimizda hichnime qalmidi. Akang janggaldin yantaq toshuwétip bek hérip ketkechke uxlap qaptiken, ishek yoldin ézip harwuni herbiler rayonigha élip kétiptu. Herbiler harwa bilen ishekni musadire qilip, akangni sen nime üchün biz terepke kelding ? dep uning herqanche chüshendürüshlirige unimay, gumanliq adem digen qarini chaplap urup qiynap türmige aptu. Men yighlap yalwurup barmighan yer qalmidi. Ular gepimni anglimidi. Emma akangning gumanliqlighigha héchqandaq pakit bolmighachqa hökümet akangni bir yilliq kesti…. Sen bir amal qilip oqushni püttürgin, yaxshi xizmetke ériship pul tapalisang belki akangning entini alarsen… mendin héch ensirme….” Xetning axirini oquyalmidim, beshim qeyip közüm qaranghuliship ketti. Derxal oqushni tashlap öyge qaytmaqchi boldum. Lékin qolumda bilet élish tügül tamaq yigüdekmu pul yoq idi. Emma men qandaqla bolmisun bu oqushni püttürüsh qararigha keldim, chünki qaytip ketsem akammu anammu chirayimgha qarimaytti. Akam del méni oqutimen pul tapimen dep bu pishkellikke yoluqmidimu? Apam toghra deydu, oqup birer xizmetke érishsem, qolumgha pul kirse akam üchün erz qilalaymen bolmisa mendek yalangtoshning gepini kim anglaydu? Men dem élish künliridie ishlimekchi bolup herqanche qilipmu ish tapalmidim. Computer téxnikisidin xélila sawadim bolushigha qarimay hemmila yerde ret qilindim, chünki oqush püttürgen ishsizlar shunchilik köp idiki, méningdek téxi oqush püttürmigen birige héchkimning qara közi yoq idi. Men axiri, dem élish künliri ashxanilargha bérip qacha yudum, tapqan pulum peqet ach qalmasliqqa aranla yetetti. Yil axirida xoshnimizdin bir parche xet tapshurup aldim: “ chapsan qaytip kelgin! ular akangni qoyup berdi. Emma uning ehwali yaxshi emes. Ular uni itqa talitip bedining saq yérini qoymaptu, yéngidin turmidin chiqqanda nerwisi xéli jayida idi. Ikki üch heptidin kéyin bara bara öziche külüp öziche waqirap jaqirap kimlernidu tillap eqlidin ketti. Hazir anang uni qaznaqtiki öyge solap béqiwatidu. Nerwisi jayida waqtida éytip bérishiche türmide ular uninghga herxil okullarni urup tejirbe qiptu. Tamaq ornida poq yiyishke we süydük ichishke mejburlap adem chidighusiz usullar bilen qiynaptu. U yéngidin türmidin chiqqanda toxtimay u azapliq künlerni sözlep yighlap kéyin esebiliship ene shundaq sarang bolup qaldi. Apang uning haligha chidiyalmay aghripla ketti. Ulargha hökümetmu héchqandaq yardem qilmidi. Sen bilisen, bu yerde hemmimiz déhqan öz künimizni almiqimizmu asan emes, aylap yillap gosh we sey köktat yiyelmeymiz, anang bilen akanggha bek köp yardem qilalisaq her küni xoshinilar bilen nöwetliship birer parchidin nan chiqartip bérishtin bashqisi qolimizdin kelmeywatidu… sen tézdin yénip kelgin…..”

Men mektep rehberlirige yighlap ehwalimni inkas qildim, baghri yumshaq sawaqdashlirim tapqan teginini yighip mening ela netije bilen putturgen oqush püttürüsh diplomimgha töleydighan bir qisim chiqimlarni tölep, axiri ghelbilik halda oqush püttrüsh diplomini qolumgha élishimgha yardemleshti. Xitay tilimning shunche rawan bolushi, oqughan kespimning shunche éqiwatqan kesip bolushi, oqush püttürgendiki netijillirimnin éla derijide bolushigha qarimay, men hemmila yerde ret qilindim, chünki ishqa alghuchilarning hemmisi Xitay idi, ularning bezilliri ochuqtin ochuq yüzümge Uyghur bolghanlighim üchün qobul qilmaydighanlighini éytti. Men quruq qol Kuchagha qayttim. Tériqchiliq qilidighan yérimizni méni oqutimiz dep anam alliqachan sétiwetken iken. Ikki éghiz topida yasighan eski öyimizdin bashqa héchnime yoq idi. Kéchiche akamning waqirash jaqirashlirni anglap yürigim puchilnip uxliyalmaymen, ettigende nashtisiz, Kuchada kirishke bolidighanliki ishikning hemmisige yoluqup baqtim, bu jahan shunchilik tar idiki manga hichkimmu ish bermeytti, men kech kirgende herip solushup qaytip kelattimde anamning kiseldin pildirlap qalghan közlirige qarashqa juret qilalmay ishik tüwide uzaqqiche turup kétattim. Mana hazir top toghra üch ay boldi… men zadi qandaq qilishim kérek? Méning bilen bille oqush püttürgen mektepdashlirimningmu hemmisi ishsiz bolup hichqaysisi ish tapalmighan idi, ularning manga yene yardem qilghudek halimu yoq. Éytinglarchu? Anamning késilimu éghirliship ornidin turalmas bolup qaldi, yap yash qiran kélishken akam mana mushundaqla sarang qiliwétildi. Buning sewebi kimde? biz öchümizni kimdin élishni bilmigüdek halda emesqu? emma qandaq qachan qeyerde élishni bilmeymiz shundaqmu? Bizning barlighimizni tartiwéliwatqan Xitay höküméti we köchmenlirini qandaq qoghlap chiqiralaydighanlighimiznimu bilmeymiz shundaqmu? Men béshimni kötürüp Allahtin tilidim: Éy tengrim bizge eng toghra yolni körsetkin! we eng muwapiq pürsetni nesi

Unregistered
21-04-09, 15:53
buni okup konglum bek yerim boldi,likin man sizning hazir weten ichidimu yaki sirtida ikanligingizni bilgum kaldi. bolsa E-mail adrisinigzni kaldurup koyghan bolsingiz, siz bilan alakilaxkim bar. balkim azrak bolsimu yardimim tigip kalar.

hormat bilan bir kerindixingiz.

Unregistered
21-04-09, 19:45
2009 - yili 4 - ayning 20 - küni


Heqiqi ismimni éytishtin qorqqinim emes, peqet bu külpetler yalghuz méning béshimgha kéliwatqan külpetler bolmighini üchün ismimni Uyghur depla alay, chünki bu bir milletning, bolupmu pütün Uyghur yashlirining béshigha kéliwatqan külpet! Shundaqla insane chidighusiz zulum! Men Kuchada tughulup östüm, ailem déhqan bolghachqa alwang yasaqtin qutulalmay tolimu namrat yashayttuq, shunga anam dadam we birdin bir jan jigger akam: déhqanliqtin qutulush dozaqtin qutulush, oqumighan adem bu dozaqta qalidu, shunga oqu…” didi. Tapqan teginini sétip, yimey ichmey özliri jul jul kiyimde, méni oqutti. Men kéche kündüz tiriship nahayiti yahshi oqudum we Ürümchidiki ali mektepke qobul qilindim, akam kechilep digüdek janggaldin otun térip kélip sétip , dostliridin qerz élip mening oqush pulumni tölidi, hetta dadam éghir kisel bolup qalsimu ular dawalitishni ret qilip manga bildurmey axiri men mekteptiki chaghlirimda dadammu olup ketti. Bu oqush mening uchun nime uchun bunchilawala kop bedel toleshke toxtawatqinini chushenmeyttim. Peqet oqushnila puttursem putun arzulirimiz emelge ashidu dep oylighan ikenmen. Emma biz toligen bedel buning bilen tugimidi , men qoush putturidighan yili beshimizgha insane balisi chidighusiz éghir kunler kélishke bashlidi. Bir kuni anam manga qan yashliri bilen tolghan bir parche xet ewetti: “ balam sanga dimey digen idim, emma amalim yoq sanga emdi turmush rashodini qandaqmu ewetermiz? Jeningni qandaqmu jan etersen qozam? qolimizda hichnime qalmidi. Akang janggaldin yantaq toshuwétip bek hérip ketkechke uxlap qaptiken, ishek yoldin ézip harwuni herbiler rayonigha élip kétiptu. Herbiler harwa bilen ishekni musadire qilip, akangni sen nime üchün biz terepke kelding ? dep uning herqanche chüshendürüshlirige unimay, gumanliq adem digen qarini chaplap urup qiynap türmige aptu. Men yighlap yalwurup barmighan yer qalmidi. Ular gepimni anglimidi. Emma akangning gumanliqlighigha héchqandaq pakit bolmighachqa hökümet akangni bir yilliq kesti…. Sen bir amal qilip oqushni püttürgin, yaxshi xizmetke ériship pul tapalisang belki akangning entini alarsen… mendin héch ensirme….” Xetning axirini oquyalmidim, beshim qeyip közüm qaranghuliship ketti. Derxal oqushni tashlap öyge qaytmaqchi boldum. Lékin qolumda bilet élish tügül tamaq yigüdekmu pul yoq idi. Emma men qandaqla bolmisun bu oqushni püttürüsh qararigha keldim, chünki qaytip ketsem akammu anammu chirayimgha qarimaytti. Akam del méni oqutimen pul tapimen dep bu pishkellikke yoluqmidimu? Apam toghra deydu, oqup birer xizmetke érishsem, qolumgha pul kirse akam üchün erz qilalaymen bolmisa mendek yalangtoshning gepini kim anglaydu? Men dem élish künliridie ishlimekchi bolup herqanche qilipmu ish tapalmidim. Computer téxnikisidin xélila sawadim bolushigha qarimay hemmila yerde ret qilindim, chünki oqush püttürgen ishsizlar shunchilik köp idiki, méningdek téxi oqush püttürmigen birige héchkimning qara közi yoq idi. Men axiri, dem élish künliri ashxanilargha bérip qacha yudum, tapqan pulum peqet ach qalmasliqqa aranla yetetti. Yil axirida xoshnimizdin bir parche xet tapshurup aldim: “ chapsan qaytip kelgin! ular akangni qoyup berdi. Emma uning ehwali yaxshi emes. Ular uni itqa talitip bedining saq yérini qoymaptu, yéngidin turmidin chiqqanda nerwisi xéli jayida idi. Ikki üch heptidin kéyin bara bara öziche külüp öziche waqirap jaqirap kimlernidu tillap eqlidin ketti. Hazir anang uni qaznaqtiki öyge solap béqiwatidu. Nerwisi jayida waqtida éytip bérishiche türmide ular uninghga herxil okullarni urup tejirbe qiptu. Tamaq ornida poq yiyishke we süydük ichishke mejburlap adem chidighusiz usullar bilen qiynaptu. U yéngidin türmidin chiqqanda toxtimay u azapliq künlerni sözlep yighlap kéyin esebiliship ene shundaq sarang bolup qaldi. Apang uning haligha chidiyalmay aghripla ketti. Ulargha hökümetmu héchqandaq yardem qilmidi. Sen bilisen, bu yerde hemmimiz déhqan öz künimizni almiqimizmu asan emes, aylap yillap gosh we sey köktat yiyelmeymiz, anang bilen akanggha bek köp yardem qilalisaq her küni xoshinilar bilen nöwetliship birer parchidin nan chiqartip bérishtin bashqisi qolimizdin kelmeywatidu… sen tézdin yénip kelgin…..”

Men mektep rehberlirige yighlap ehwalimni inkas qildim, baghri yumshaq sawaqdashlirim tapqan teginini yighip mening ela netije bilen putturgen oqush püttürüsh diplomimgha töleydighan bir qisim chiqimlarni tölep, axiri ghelbilik halda oqush püttrüsh diplomini qolumgha élishimgha yardemleshti. Xitay tilimning shunche rawan bolushi, oqughan kespimning shunche éqiwatqan kesip bolushi, oqush püttürgendiki netijillirimnin éla derijide bolushigha qarimay, men hemmila yerde ret qilindim, chünki ishqa alghuchilarning hemmisi Xitay idi, ularning bezilliri ochuqtin ochuq yüzümge Uyghur bolghanlighim üchün qobul qilmaydighanlighini éytti. Men quruq qol Kuchagha qayttim. Tériqchiliq qilidighan yérimizni méni oqutimiz dep anam alliqachan sétiwetken iken. Ikki éghiz topida yasighan eski öyimizdin bashqa héchnime yoq idi. Kéchiche akamning waqirash jaqirashlirni anglap yürigim puchilnip uxliyalmaymen, ettigende nashtisiz, Kuchada kirishke bolidighanliki ishikning hemmisige yoluqup baqtim, bu jahan shunchilik tar idiki manga hichkimmu ish bermeytti, men kech kirgende herip solushup qaytip kelattimde anamning kiseldin pildirlap qalghan közlirige qarashqa juret qilalmay ishik tüwide uzaqqiche turup kétattim. Mana hazir top toghra üch ay boldi… men zadi qandaq qilishim kérek? Méning bilen bille oqush püttürgen mektepdashlirimningmu hemmisi ishsiz bolup hichqaysisi ish tapalmighan idi, ularning manga yene yardem qilghudek halimu yoq. Éytinglarchu? Anamning késilimu éghirliship ornidin turalmas bolup qaldi, yap yash qiran kélishken akam mana mushundaqla sarang qiliwétildi. Buning sewebi kimde? biz öchümizni kimdin élishni bilmigüdek halda emesqu? emma qandaq qachan qeyerde élishni bilmeymiz shundaqmu? Bizning barlighimizni tartiwéliwatqan Xitay höküméti we köchmenlirini qandaq qoghlap chiqiralaydighanlighimiznimu bilmeymiz shundaqmu? Men béshimni kötürüp Allahtin tilidim: Éy tengrim bizge eng toghra yolni körsetkin! we eng muwapiq pürsetni nesi

men sizning orningizda bolghan bolsam ozem yalghuz herket kilattim . etirapimdiki ziyini bar osiwatkan yiltizlarni birdin yulup yokitixka tirixatim . Etiraptin yardem tegmigende buningdin baxka amal yok , yaki olum , yaki oyum . Yikayingizni anglap kallamgha kelginini yezip koydum , bijiremsiz yaki bejirmemsiz ozingizde , aman boarsiz . sizni menggu esleymen .

Unregistered
21-04-09, 21:03
men sizning orningizda bolghan bolsam ozem yalghuz herket kilattim . etirapimdiki ziyini bar osiwatkan yiltizlarni birdin yulup yokitixka tirixatim . Etiraptin yardem tegmigende buningdin baxka amal yok , yaki olum , yaki oyum . Yikayingizni anglap kallamgha kelginini yezip koydum , bijiremsiz yaki bejirmemsiz ozingizde , aman boarsiz . sizni menggu esleymen .

Sizning yuqirdiki bichare qerindishimizning nalisige yazghaningizgha, deslepte ghuzjjide achchighim keldi. chunki siz birsige yardem qilishning ornigha, uni olem yaki koremge buyrupsiz. lekin birdem oylinip turup qaldim. chunki siz bir noqtida heqliq edingiz. elwette, yuqirdiki wetendishimizgha yaki shuninggha oxshighan 5 yaki 10 ademge azraqtin yardem qilalishimiz mumkin. amma kopchilikke emes. chunki yardemge muhtajlar, yardem berguchilerdin qanche on ming hesse artuq.

Menmu sizge oxshashlam, yuqirdiki wetendishimizni menggu esleymen. shundaqla amanliq tileymen.

Unregistered
22-04-09, 04:18
Biz uighur Xelkning Imanimiz baghansiri susliship ketip baridu, bizge ALLAH igemdin bashqa hechkim yardem berelmeydighanliqini obdan bilimiz, nimishqa namaz oqup dua qilip ALLAHtin yardem tilimeymiz......yuqardiki qerindishimgha dua qilimen ALLAH yardemchingiz bolghay....ALLAH rizasi üchün nime ish qilsingiz toghra....jandin kechmek asan emes bolupmu bizning wetende herkün oliwatqan qerindashlirimiz bizge oxshash adem yani ularmu ALLA rizasi üchün yolgha chiqqanlar we bashqilar rahatta yashisun özini oylimighanlar, bizning ichimizdin munapiqlar tazlinip bolghanda Weten azat bolidu, Millet rahatqa chiqidu, chünkihemme ish Insanning Imanigha baghliq ishlar, Iman küchlük bolsa Wijdan qaynaydu, u chaghda Qorqumsiz bolidu naheqchiliqqa qarap turalmaydu we qizlirimizgha ige chiqidu.........

Unregistered
22-04-09, 05:15
Biz uighur Xelkning Imanimiz baghansiri susliship ketip baridu, bizge ALLAH igemdin bashqa hechkim yardem berelmeydighanliqini obdan bilimiz, nimishqa namaz oqup dua qilip ALLAHtin yardem tilimeymiz......yuqardiki qerindishimgha dua qilimen ALLAH yardemchingiz bolghay....ALLAH rizasi üchün nime ish qilsingiz toghra....jandin kechmek asan emes bolupmu bizning wetende herkün oliwatqan qerindashlirimiz bizge oxshash adem yani ularmu ALLA rizasi üchün yolgha chiqqanlar we bashqilar rahatta yashisun özini oylimighanlar, bizning ichimizdin munapiqlar tazlinip bolghanda Weten azat bolidu, Millet rahatqa chiqidu, chünkihemme ish Insanning Imanigha baghliq ishlar, Iman küchlük bolsa Wijdan qaynaydu, u chaghda Qorqumsiz bolidu naheqchiliqqa qarap turalmaydu we qizlirimizgha ige chiqidu.........

oghul balidin birsi barken mana, berikallah!

UCHUR MERKIZI
22-04-09, 11:44
bu xet wetendin ETIC ke kelgen ve tovendiki adrista elan qilinghan, chaplighuchining menbeni eskertishni unutmaslighini soraymiz:

http://www.uygur.org/uygurche/uchur/2009/04_20.htm

2009 - yili 4 - ayning 20 - küni


Heqiqi ismimni éytishtin qorqqinim emes, peqet bu külpetler yalghuz méning béshimgha kéliwatqan külpetler bolmighini üchün ismimni Uyghur depla alay, chünki bu bir milletning, bolupmu pütün Uyghur yashlirining béshigha kéliwatqan külpet! Shundaqla insane chidighusiz zulum! Men Kuchada tughulup östüm, ailem déhqan bolghachqa alwang yasaqtin qutulalmay tolimu namrat yashayttuq, shunga anam dadam we birdin bir jan jigger akam: déhqanliqtin qutulush dozaqtin qutulush, oqumighan adem bu dozaqta qalidu, shunga oqu…” didi. Tapqan teginini sétip, yimey ichmey özliri jul jul kiyimde, méni oqutti. Men kéche kündüz tiriship nahayiti yahshi oqudum we Ürümchidiki ali mektepke qobul qilindim, akam kechilep digüdek janggaldin otun térip kélip sétip , dostliridin qerz élip mening oqush pulumni tölidi, hetta dadam éghir kisel bolup qalsimu ular dawalitishni ret qilip manga bildurmey axiri men mekteptiki chaghlirimda dadammu olup ketti. Bu oqush mening uchun nime uchun bunchilawala kop bedel toleshke toxtawatqinini chushenmeyttim. Peqet oqushnila puttursem putun arzulirimiz emelge ashidu dep oylighan ikenmen. Emma biz toligen bedel buning bilen tugimidi , men qoush putturidighan yili beshimizgha insane balisi chidighusiz éghir kunler kélishke bashlidi. Bir kuni anam manga qan yashliri bilen tolghan bir parche xet ewetti: “ balam sanga dimey digen idim, emma amalim yoq sanga emdi turmush rashodini qandaqmu ewetermiz? Jeningni qandaqmu jan etersen qozam? qolimizda hichnime qalmidi. Akang janggaldin yantaq toshuwétip bek hérip ketkechke uxlap qaptiken, ishek yoldin ézip harwuni herbiler rayonigha élip kétiptu. Herbiler harwa bilen ishekni musadire qilip, akangni sen nime üchün biz terepke kelding ? dep uning herqanche chüshendürüshlirige unimay, gumanliq adem digen qarini chaplap urup qiynap türmige aptu. Men yighlap yalwurup barmighan yer qalmidi. Ular gepimni anglimidi. Emma akangning gumanliqlighigha héchqandaq pakit bolmighachqa hökümet akangni bir yilliq kesti…. Sen bir amal qilip oqushni püttürgin, yaxshi xizmetke ériship pul tapalisang belki akangning entini alarsen… mendin héch ensirme….” Xetning axirini oquyalmidim, beshim qeyip közüm qaranghuliship ketti. Derxal oqushni tashlap öyge qaytmaqchi boldum. Lékin qolumda bilet élish tügül tamaq yigüdekmu pul yoq idi. Emma men qandaqla bolmisun bu oqushni püttürüsh qararigha keldim, chünki qaytip ketsem akammu anammu chirayimgha qarimaytti. Akam del méni oqutimen pul tapimen dep bu pishkellikke yoluqmidimu? Apam toghra deydu, oqup birer xizmetke érishsem, qolumgha pul kirse akam üchün erz qilalaymen bolmisa mendek yalangtoshning gepini kim anglaydu? Men dem élish künliridie ishlimekchi bolup herqanche qilipmu ish tapalmidim. Computer téxnikisidin xélila sawadim bolushigha qarimay hemmila yerde ret qilindim, chünki oqush püttürgen ishsizlar shunchilik köp idiki, méningdek téxi oqush püttürmigen birige héchkimning qara közi yoq idi. Men axiri, dem élish künliri ashxanilargha bérip qacha yudum, tapqan pulum peqet ach qalmasliqqa aranla yetetti. Yil axirida xoshnimizdin bir parche xet tapshurup aldim: “ chapsan qaytip kelgin! ular akangni qoyup berdi. Emma uning ehwali yaxshi emes. Ular uni itqa talitip bedining saq yérini qoymaptu, yéngidin turmidin chiqqanda nerwisi xéli jayida idi. Ikki üch heptidin kéyin bara bara öziche külüp öziche waqirap jaqirap kimlernidu tillap eqlidin ketti. Hazir anang uni qaznaqtiki öyge solap béqiwatidu. Nerwisi jayida waqtida éytip bérishiche türmide ular uninghga herxil okullarni urup tejirbe qiptu. Tamaq ornida poq yiyishke we süydük ichishke mejburlap adem chidighusiz usullar bilen qiynaptu. U yéngidin türmidin chiqqanda toxtimay u azapliq künlerni sözlep yighlap kéyin esebiliship ene shundaq sarang bolup qaldi. Apang uning haligha chidiyalmay aghripla ketti. Ulargha hökümetmu héchqandaq yardem qilmidi. Sen bilisen, bu yerde hemmimiz déhqan öz künimizni almiqimizmu asan emes, aylap yillap gosh we sey köktat yiyelmeymiz, anang bilen akanggha bek köp yardem qilalisaq her küni xoshinilar bilen nöwetliship birer parchidin nan chiqartip bérishtin bashqisi qolimizdin kelmeywatidu… sen tézdin yénip kelgin…..”

Men mektep rehberlirige yighlap ehwalimni inkas qildim, baghri yumshaq sawaqdashlirim tapqan teginini yighip mening ela netije bilen putturgen oqush püttürüsh diplomimgha töleydighan bir qisim chiqimlarni tölep, axiri ghelbilik halda oqush püttrüsh diplomini qolumgha élishimgha yardemleshti. Xitay tilimning shunche rawan bolushi, oqughan kespimning shunche éqiwatqan kesip bolushi, oqush püttürgendiki netijillirimnin éla derijide bolushigha qarimay, men hemmila yerde ret qilindim, chünki ishqa alghuchilarning hemmisi Xitay idi, ularning bezilliri ochuqtin ochuq yüzümge Uyghur bolghanlighim üchün qobul qilmaydighanlighini éytti. Men quruq qol Kuchagha qayttim. Tériqchiliq qilidighan yérimizni méni oqutimiz dep anam alliqachan sétiwetken iken. Ikki éghiz topida yasighan eski öyimizdin bashqa héchnime yoq idi. Kéchiche akamning waqirash jaqirashlirni anglap yürigim puchilnip uxliyalmaymen, ettigende nashtisiz, Kuchada kirishke bolidighanliki ishikning hemmisige yoluqup baqtim, bu jahan shunchilik tar idiki manga hichkimmu ish bermeytti, men kech kirgende herip solushup qaytip kelattimde anamning kiseldin pildirlap qalghan közlirige qarashqa juret qilalmay ishik tüwide uzaqqiche turup kétattim. Mana hazir top toghra üch ay boldi… men zadi qandaq qilishim kérek? Méning bilen bille oqush püttürgen mektepdashlirimningmu hemmisi ishsiz bolup hichqaysisi ish tapalmighan idi, ularning manga yene yardem qilghudek halimu yoq. Éytinglarchu? Anamning késilimu éghirliship ornidin turalmas bolup qaldi, yap yash qiran kélishken akam mana mushundaqla sarang qiliwétildi. Buning sewebi kimde? biz öchümizni kimdin élishni bilmigüdek halda emesqu? emma qandaq qachan qeyerde élishni bilmeymiz shundaqmu? Bizning barlighimizni tartiwéliwatqan Xitay höküméti we köchmenlirini qandaq qoghlap chiqiralaydighanlighimiznimu bilmeymiz shundaqmu? Men béshimni kötürüp Allahtin tilidim: Éy tengrim bizge eng toghra yolni körsetkin! we eng muwapiq pürsetni nesi

Unregistered
22-04-09, 23:54
Siz kandak imanni dimakqi? Huda koramdu? Anglamdu? Bolupmun Uyghurlar uninggha ming yildin biri itaat kilip kaldi, ahir muxu halgha kalduk. Sakalni uzun koyup yarga karisigha usuwersa buningha hiq narsa kalmaydikan. Pan-tehnika bilimga hamma narsa kilidikan amasma.


Biz uighur Xelkning Imanimiz baghansiri susliship ketip baridu, bizge ALLAH igemdin bashqa hechkim yardem berelmeydighanliqini obdan bilimiz, nimishqa namaz oqup dua qilip ALLAHtin yardem tilimeymiz......yuqardiki qerindishimgha dua qilimen ALLAH yardemchingiz bolghay....ALLAH rizasi üchün nime ish qilsingiz toghra....jandin kechmek asan emes bolupmu bizning wetende herkün oliwatqan qerindashlirimiz bizge oxshash adem yani ularmu ALLA rizasi üchün yolgha chiqqanlar we bashqilar rahatta yashisun özini oylimighanlar, bizning ichimizdin munapiqlar tazlinip bolghanda Weten azat bolidu, Millet rahatqa chiqidu, chünkihemme ish Insanning Imanigha baghliq ishlar, Iman küchlük bolsa Wijdan qaynaydu, u chaghda Qorqumsiz bolidu naheqchiliqqa qarap turalmaydu we qizlirimizgha ige chiqidu.........

Unregistered
23-04-09, 02:24
Siz kandak imanni dimakqi? Huda koramdu? Anglamdu? Bolupmun Uyghurlar uninggha ming yildin biri itaat kilip kaldi, ahir muxu halgha kalduk. Sakalni uzun koyup yarga karisigha usuwersa buningha hiq narsa kalmaydikan. Pan-tehnika bilimga hamma narsa kilidikan amasma.

Dowzaqning menggu tutrighi bolup kitidighan asi munapiq!!!!!!!!! sanga janabi Allahtin iman tilaymiz.

Unregistered
23-04-09, 09:57
bu bak murrakap tima ikan

Unregistered
23-04-09, 21:31
Gipingga karighanda ozangni Huda ornida koyupsan. Bolmisa mini bundak diyalmayting, kimning dozakta manggu kalidighanlighigha hokum kilipsan. Hazir ozangning gipi boyuqa san xirik kalturganliging uqun nima boldung? Karisigha yarga usun uxup yap yatkangha jannatni beriweridighan hamakat Huda yoktu bu dunyada, hajim?


Dowzaqning menggu tutrighi bolup kitidighan asi munapiq!!!!!!!!! sanga janabi Allahtin iman tilaymiz.

Unregistered
24-04-09, 05:57
Gipingga karighanda ozangni Huda ornida koyupsan. Bolmisa mini bundak diyalmayting, kimning dozakta manggu kalidighanlighigha hokum kilipsan. Hazir ozangning gipi boyuqa san xirik kalturganliging uqun nima boldung? Karisigha yarga usun uxup yap yatkangha jannatni beriweridighan hamakat Huda yoktu bu dunyada, hajim?

insan kilipidin qikkan razil munapik! san Ibadetke, karisigha yarge usup dep, joyligenliging uqunmu har kandak dinda bolsang dowzaktin manggu qikalmaydighan biqarige aylinisan! sandek dilliri kulup silinip katken, boyunliri takaklinip katken insanlar kudratlik Kuranda bayan kilinghan. san del xu hildiki, insan kiyapitidiki kadirsiz bir mahluksan! sanga islamni quxandurux, ahmakanilik bir ix xundakla islamdimu qaklangen bir ix! sendek jahil insanni har bir korgunumde Allahning nakadar hak ikanligini tehimu tunup yitiman! sanga duamu otmaydighan nimisan xunung uqun san xu mangghan yolungda dawamlik mang! isit sini tughkan ata- ana!

Unregistered
24-04-09, 06:31
Hudayim sini manidin amas yundidin yaratkandak kilidu. Sining duasingni ozangning imaninging insanningkidak bolixigha kil!


insan kilipidin qikkan razil munapik! san Ibadetke, karisigha yarge usup dep, joyligenliging uqunmu har kandak dinda bolsang dowzaktin manggu qikalmaydighan biqarige aylinisan! sandek dilliri kulup silinip katken, boyunliri takaklinip katken insanlar kudratlik Kuranda bayan kilinghan. san del xu hildiki, insan kiyapitidiki kadirsiz bir mahluksan! sanga islamni quxandurux, ahmakanilik bir ix xundakla islamdimu qaklangen bir ix! sendek jahil insanni har bir korgunumde Allahning nakadar hak ikanligini tehimu tunup yitiman! sanga duamu otmaydighan nimisan xunung uqun san xu mangghan yolungda dawamlik mang! isit sini tughkan ata- ana!

Unregistered
24-04-09, 20:02
insan kilipidin qikkan razil munapik! san Ibadetke, karisigha yarge usup dep, joyligenliging uqunmu har kandak dinda bolsang dowzaktin manggu qikalmaydighan biqarige aylinisan! sandek dilliri kulup silinip katken, boyunliri takaklinip katken insanlar kudratlik Kuranda bayan kilinghan. san del xu hildiki, insan kiyapitidiki kadirsiz bir mahluksan! sanga islamni quxandurux, ahmakanilik bir ix xundakla islamdimu qaklangen bir ix! sendek jahil insanni har bir korgunumde Allahning nakadar hak ikanligini tehimu tunup yitiman! sanga duamu otmaydighan nimisan xunung uqun san xu mangghan yolungda dawamlik mang! isit sini tughkan ata- ana!

Eqinixlik makalini okup ozenglarni tutalmay bir-biringlarni tillap aqikni qikiriwatkanlikinglarni okup yurikim tehimu mujup aghrixka baxlidi . Hey yurtaxlar undak ajiz bolmayli , munazire yurgizidighan tema bir yakta kelip , ozimizning hapilikini tehimu jiklitiwalmay bir-birimizge teselli berixni oylixayli , nawada nijislar bilen zidiyetlixidighan wakit kelip kalsa , silidek saghlam insan kerek emesma ? Undak ajizlik kilmayli , birge tirixayli dostlar .

Unregistered
25-04-09, 22:47
Bu makalini Engilizqigha tarjima kilip koyidighanlar yaki tarjima kiliwatkanlar barmu? Yaki man tarjima kilip koyaymu? Yaki heliki baxkilarni dozakka hokum kilghuqi arwa tarjima kilip koyamsan ya? Arapqiga bolsimu boliweridu.