PDA

View Full Version : Pinhanpinhan
15-01-09, 16:27
"Yurektin yurekke yol barmish pinhan
shunglashkha shavkhunsiz sozlisher insan.
varkhirap sozleymiz yalghanni daim,
hekhikhet dillarda yatar jim haman"


.........


http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=31406

pinhan
15-01-09, 17:35
http://www.akidam.com/MTV//kurux/611.htm

Pinhan
15-01-09, 17:52
http://www.akidam.com/MTV//kurux/607.htm

Pinhan
16-01-09, 10:53
http://kismitim.cn/mtv/mtv_play.asp?id=462