PDA

View Full Version : asilamu alaykumyiliyar
19-12-08, 03:19
din kiyn har kaysi tor daxlar bilan dos boux uqun wa alaka kilp turux uqin ozamning alakilixix wastamni kaldurup koydum yiliyar116@gmail.com hox alha amanat