PDA

View Full Version : sheytanning 2- qètimliq qurultiyiUnregistered
29-10-08, 16:38
sheytanning 2- qètimliq qurultiyi.

4-apiril ( seper èyining 4- küni) mestlikte zawwal waqti bolghanda uxlap qaptimen bir chaghda jin rakishas yènimgha kilip:
- bügün sheytan aliliri 2- qètimliq qurultiyini achmaqchi,sini shu katta qurultayning muxpirliqigha teklip qilip keldim - didi. Men nime üchün mini tallap qaldinglar ? didim heyran bolup.
- Muhammed allahning eng yèqin dosti, shonga allah muhammed digen isimgha bek amraq. Atangmu ene shu ulugh peyghemberning yulini tutsun dep sanga muhammed digen isimni qoyghan. sanga bu isim quyulghan chaghda biz jinlar xèli chöchigen iduq. likin kiyin sen biz buyrighanni ubdanla qilding, shonga sheytan alilirimu sini yaqturup qaptu, qèni nersiliringni èlip men bilen yür, didi rakishas.
- men jin rakishasning yol bashlishi bilen kohighem ( ghem tèghi) digen taghdin ötüp zulmet tèghidiki kuhiqap gharigha kirdim. Rakishas yalqun chachiritidighan küzi bilen ghar ichini yorutti. ghar ichi san-sanaqsiz iskilitlar bilen toshqan bolup, iskilitlar üstide tinim tapmay yügurüp yürgen ömüchükler we ömüchük torliri bilen toluptu.
Men, bular kimlerning iskilitliri? dep soridim jin rakishastin.
- mawu sen turghan choqqa haraqkeshlerni iskilitliri, awu taghdek turghini zinahorlarning iskilitliri, ularning üstige ömüchükler siyip, ularning haramlighini ebedi saqlap turidu, ene awu sehne haraq ishlep chiqarghan we pahishxana achqanlarning iskilitliridin yasalghan, didi rakishas kuzini sehnige tikip.
sehnide uzun burnining uchi qizil, chirayinining qalghan yerliri kömürdek qara sheytan. unung ong terpide chirayi sèsighan, öpkidek köküsh hem qizghuch, yangaq shöpükidek budur- budur, her bir tal chèchigha on nechche xildin hile mikir lintiliri chigilgen dejjal. u aldida aghzini èchip turghan birining aghzigha bir az siyip qoyuwidi hèliqi adem sheytanning sol teripidiki ottek qiliz chachliri yoghan köksige chüshüp turghan alwastining aldigha bardi. alwasti köküsh közlirini ununggha tikip, uzun hem qizil tirnaqliq qoli bilen uning yürikini sughuruwèlip qènini sümürüshke bashlidi.
-sheytan zinadin törelgen bowaqning iskiliti bilen aldidiki zinaxorlarning iskilitidin yasalghan üstelge urup.
- hazir mining 2- qètimliq qurultiyim resmiy èchildi! dep jakarlidi.
Rakishas küzini gharning sirtigha tikti. men erweng- serweng kiyingen san-sanaqsiz jinlarning üch achimaq neyze, qalqan we bayraqlirini kötütürüshüp, sekiriship,warqiriship qurultayning èchilghanliqigha ten tene qilishiwatqanliqini kördüm.
- bu qurultaygha qatnishidighan wekil qanche? dep soridim rakishastin.
- peqet, ene awu sehnide olturghan üch . didi rakishas.
-üch?
-heyran qalma! 1- qètimliq qurultaygha tèxi sheytan aliliri yalghuzla qatnashqan. shundaqtimu allah eng ulugh bilip, barliq perishtilerni sejde qildurgha ademni jennettin qoghlandi qilishtek olughwar nishanni ishqa ashurghan, bu qètimqi qurultaygha ücheylen qatnashti. emdi belkim, ademni yer sharidin yoqitiwetishtek zor ishlar emelge éshishi mumkin.
bizning u yerde yighin, qurultay èchilsa yüzlep minglap ademler qatnishidu, hepte digine tèxi.
burun qasim pirxunning ( ming jèni bir tüp bughdayni yulalmaptu) deydighan gep bar idi, hazir ademler mushu halgha chüshüp qaldi. yighinlar achidu, qilghan ishning tayni yoq. ademlerning toxtimay yighin èchishi sheytan alilirining zerridek hilisining kichikkine karamiti digine.
Sheytanning teklipi bilen alwasti aldigha chüshüp qalghan qizil chachlirini keynige qayriwètip èghizidin tamchilap turghan qanlarni yalap yutuwetip dokilatni oqushqa bashlidi.
- sili mini dunyadiki üch xil jabnliqqa köz qulaq bulushqa qoyghandile. bu üch xil janliqning ekwali töwendikiche: Adem bu dunyagha chiqishtin ilgiri yer sharining 65% pursenttin köpirek quruqluqni bük-baraqsan orman qaplap turatti. hazir yer shari quruqluqining aran 9 % pursenti yiridila orman qaldi.
-ademler her yili orman bèna qiliwatqan tursa, yene nime üchün orman shunche tiz kèmiyip kètidu? dep soridi sheytan.
-ademler her yili 60 miliyun mo orman bèna qilidu, likin her yili 750 miliyun mo ormanni weyran qilidu. yene tèxi bizning kuhiqap gharimizdin ewetidighan boran, qurghaqchiliq apetlirimizmu ormangha undanla ziyan salalaydu. shonga, ormanning weyran bulush söriti awwalqidin 200 hesse ashti, aliyliri.
- hee mundaq digin. nahayti yaxshi buluwètiptu. emdi haywanatlar toghursidiki dokilatingni anglay. didi sheytan.
- esli bir miliyart 700 xildin köpirek haywanat bar idi, ademler hazir her yiligha 100 xildin köpirek haywanatning neslini qurutmaqta. aliyliri.
- eslide ösümlüklerni ademlerning achisi, haywanatlarni ademlerning akisi diyishke, ularni bir tuqqan qèrindash diyishke bolatti. men allahning dunyadiki barliq mewjudatlarni ademlerning paydilinishi üchün yarattim digen süzini öz xaishim buyiche ademlerge aziraqla chüshendürüp quyuwidim, ademler bu ikki qèrindishining özlirige yetküzidighan metpietini biraqla untup ulardin tèzipla ketti.
-qèni ademler heqqidiki melumatingni otturgha qoy. didi sheytan.
alwasti dokilatining bir wariqini qayriwètip oqushqa bashlidi.
- silige melum, bu dunyagha adem bilen hewwadin ibaret ikkila adem chiqqan. Èysa tughulghan dewirige kelgende ularning ewlatliri 200 miliyungha yetken, hazir ularning sani 8 miliyartqa yetti, yene az waqittin kiyin ular bu dunyagha sighishmay ösümlük we haywanatlar yashawatqan shu azghine ziminnimu tartiwalidu.
- emise u chagh bolghanda yer sharida ademlerla yashaydikende, didi dejjal.
- aghzingni yum, dep warqirdi sheytan. u chagh bolghanda ademlerge ikki qèrindishi ornida biz qrindash bulup ular bilen bille yashaymiz.
-undaq digenliri bilen bizni ösümlük we haywanatlarni yigendek yigili bolmisa ademler qandaq yashaydu, didi alwasti.
-shunungdinmu ghem qilamsen? didi sheytan. u chagh bolghanda ademler bir- birini yeydu, didi sheytan. we dejjalni dokilat birishke buyridi.
-dejjal hasisini irghitip tashliwètip hinggang chish momaydin sahipjamal chirayliq bir qizgha özgerdi de, dokilatni oqudi.
-mining asasliq wezipem, ademlerni azdurush, men buyruqlirigha bnaen aldi bilen ademlerning dinini her-xil qiliwettim, ularning berzilirini shu derijide nadanlashturwettimki ular özliri yasiwalghan butlarni xuda dep sejde qilidighan halgha yetti. unungdin kiyin ademlerning ashliq we miwilerdin yasighan ichimlikige silidin sèghiwalghan mubarek süydükliridin bir tamchini tèmitip uni haraqqa aylandurdum, süydükliridin hasil bolghan shu nijisni hazir dunyadiki 200 dölettin 150 dölette ichishni umumlashturdum. haraq nahayti ubdan nerse, uni ichse ademning shehwani nepsini qozghaydu, men bu noqtini közde tutup, silining bu alwasti xanimlirining ülge körsitip ögitishi bilen ademlerge zinaxorluqni ögettim.
- nime? sen mining xanimim turup alwasti bilen zina qilishtingma? didi sheytan qulidiki bowaqning iskiliti bilen alwastini urmaqchi bulup.
- shundaq! didi alwasti sheytangha diweylep. men bilen zina qilghan erkekler manga oxshash shehwani nepsi meng`gu qanmaydigha zinaxorlargha aylandi. emdi silidin sorap baqay, qèni èytsilichu, silining süduklirini bu dejjal qandaq sèghiwaldi?
-boldi, her ikkilirning bu ishliri ademlerni azdurup axir zamanning kilishini tizlitishtin ibaret ulughwar nishanimiz üchünghu, bunhmu bu katta qurultayda tegesh kitemdu? Boldi qilishqayla dep sheytan bilen alwastigha tengla sala saldi dejjal. Bolidu , boldi qilayli, qèni dokilatingni dawamliq oqu didi sheytan qulidiki bowaqning iskilitini üstelge quyup.
-qarap baqsam, erler küchige taynip pul tapalaydiken, ayallar ajiz iken, shonga ayallarni xorimas mèlini bazargha sèlip pul tèpishqa qizziqturdum. Buning bilen 150 dölette ashkare we yushurun halda pahishxanilar quruldi. Bezi döletlerde zina sodisi hetta yuquri dolqunda ewij aldi.
- ilgiri didi sheytan asmangha qarap, allahning perishtiliri asmanda turup, bu zimindiki tartinjaq, hayaliq qizlargha heweslinip qaraytti.
-siliningmu adem qizlirining temini tètip baqquliri barmu? Didi dejjal.
-ademler manga lenet yaghdurup tash atidighan tursa, ularning qizliri manga unarmu?
- hazirqi qizlar ilgirkige oxshimaydu, pul bolsa ularni her nime qildurghili bolidu. 1991- yili simun köchme muzluqidin 5300 yil burun muzgha aylanghan bir adem chiqiwidi nechche ming qiz muz ademning ispirmisini qubul qilip ewlat qaldurushni telep qilishti , didi dejjal.
- muz adem aq hem pak bolghini üchün u qizlar shundaq qilishqandu, likin sili qara hem napak tursila adem qizlirining unishi natayin, isiliridimu? Menmu eng chirayliq adem qizi idim. Silining perishte söritige kirip bir qètim zina qilip quyushlirigha uchirap alwastigha aylinip ademler arisida turghudek yüzüm qalmay ne adem ayagh besmaydighan chöl-jezire yaki tashlanduq xarabilerde müküp yürdigha halgha chüshüp qaldim, didi alwasti.
- hazirqi qizlarning pulni körgende kiyinlikining qandaq bulushini oylam olturmaydu.
- mesilen: firansiylik qiz firari üch qètim köksini chongaytish opiratsiysi qildurup, her – bir köksining èghirliqini 2.8 kilogiram, aylanmisini 137.2 santimitirgha yetküzuüp, dunyadiki eng dangliq küngül èchish surunlirining eng etiwarliq yalingach usulchisigha aylanghan, buning bilen uning on barmiqi hetta but barmaqlirimu altun üzükke tolghan.
-diginingge qarighanda, adem qizlirining ichide köksi mining xanimim alwastining köksidinmu yoghanliri barkende? Didi sheytan dejjalning süzige heyran qèlip.
-alwasti xanimning köksi burun dunyada birla idi, likin alwasti xanim köksini küz- küz qilishni adem qizlirigha ögitip quyghandin kiyin adem qizliri ichide köksi alwasti xanimningkidin nechche hesse chongliri bar. Boldi, firariyning köksi alwasti xanimningkidin chong bulupla qalmay sanggilap turmaydu, yene kilip firariy dunya buyiche köksi eng yoghan qiz dep atilip jinnis rikorti büyük qamusigha kirgüzüldi.
- men firariyning köksining mining köksimdin chongliqigha ishenmeymen, didi alwasti bir köksige bir dejjalgha qarap.
-ishenmisile kürüp kelsile boludu didi dejjal.
- u nede? Didi sheytan bilen alwasti tengla, dejjal:
-firariy 30 yashqa kirgende uning xèridari qalmidi, shonga u qilidighan qiliq tapalmay axiri dura ichip ülüwaldi. U, biz sizighan siziqta ömür buyi mangghan isil shagirtimiz bolghachqa, uning jesitini qoyghan yerlikidin bu gharimizgha ekiliwalduq. U ene awu yerde, didi.
- chüshmu bulup qaptu, yighinni waqtinche toxtitip, dem alghach bèrip firariyni körüp kileyli, didi cheytan ornidin turup.
- dejjal bizni bashlap bèrip, bir ishikni achti. Ishik èchilishi bilen teng burnumgha sèsiq bir nerse puridi. Burnumni itiwèlip qarap 6-ay issiqida ülüp sèsighan taptek bir nersini löm-löm qurt bèsip ketkenlikini, uning ikki yènida qan, yiring arlashqan poqtek nerse qachilanghan ikki yoghan xaltidek nersini kördüm.
- bu firariyma? U nime üchün bu halgha chüshüp qaldidu? Dep soridi alwasti.
- allah ayallarning köksini balisini imitish hem èrining könglini shad itish üchün yaratqan, bu qiz köksini bala imitish, halal èrining könglini shad itishke ishletmey, uni alahide chongytip uni nurghun köz we qol zinalirini qubul qilishqa ishletken. Bu uning bu dunyada tartiwatqan azabi, u alemde belkim ashu yoghan ikki köksidin otluq dargha èsip quyush jazasini tartiwatqandu, didi sheytan.
- firariyning yènidin qaytish yulining ong terpide qip yalingach halda ongdisigha yètip erkek kütüwatqan qizlar, sol terpide qizlargha oxshash halda yètip ayalgha teshna bupketken erlerni kördüm.
-sen qizlarning meydiside ikki parche, chatriqida shapilaqning yèrimiche bir parche lata qaldi diwiding, bularda men undaq nersilerni körmidimghu? Didi sheytan ong tereptiki qizlarni körsitip.
Ular alwasti xanimning tunji shagirtliri bulup, qanmas shehwani nepsige ège, shonga ular haya digenni qilchimu uqmaydu, bu digen mining kichikkine karamitim, siliningmu xewerliride bardu? Yèqinda men 2500 neper qiz yigitni amèrkonong awat kochisida mushu halda yatquziwettim, didi dejjal.
- isingde mehken saqla, ademler 30 sikinutluq zina lezziti sewebidin bu dunyada kündüzi el arisigha tunushluq chiqalmaydu, ewladdin ewlaigha pes atiqi hemrah boludu. U alemge barghandichu? Mehshergahta ( qiyamet küni insanlar jem bolidighan meydanda) yüzi mining yüzümdek qara halda reswa boludu. 30 sikinutluq zina lezziti üchün allah ularni ottin yasalghan tuluqqa 30 ming yil mingüzüp qoyidu, bulardin ademler hergiz xewer tèpip qalmasliqi kèrek.
- sheytan yalingachlargha yèqinlap qalghanda ununggha haraq puridi.
- bular tèxi haraq ishken oxshimamdu? Dep soridi u.
- ulardin hayani ketküzwètish üchün aldi bilen ulargha silining süydükliridin hasil bolghan haraqni ichürüsh kèrek, didi dejjal.
- yaxshi qilipsen, haraqkeshni allahning qandaq jazalaydighanliqini bilemsem? Haraqkeshning qènigha qushulghan mining süydükümni qurutush üchün allah haraqkeshning aghzigha dozaq utini tashlap turidu. Hey, bu qizlarning chèchi, kalpuki, tirniqi qizilghu?
- qarisila, alwasti xanimningmu shundaq turmamdu, ular alwasti xanimdin ögünüp boyiwalghan.
- bir yerlerde körsem ayalim oxshaydu dep quchaqlap salghudekmen bularni, didi sheytan.
- ayalliri bolmisaqmu kiliwersile , tartinmisila sheytan aliyliri, dep sheytanni chaqirishti qizlar.
- sheytan ixtiyarsin qizlar arisigha qedem basti. Pursetni ghenimet bilgen alwastimu üzige isharet qilip chaqiriwatqan erkeklerning ottursigha üzini tashlidi.
-men rakishasning qulidin tartip;
- ata- anangghu uchigha chiqqan shermende, haya digenni qilche bilmeydu. Sen bolsangmu haya qilghin, yür, chiqip ket didim. Yaq men ata- anamning zinaxorluq heriketliridin shehwani sèriq filim ishlep ademler arisigha tarqitimen, didi rakishas, sinalghugha èsilip.
- men uning bilen sinalghuni tashliwètip, sheytan bilen alwasti ishqa kirisheyla dep qalghanliqini kürüp qaldim, de sinalghuni rakishasqa birip yènip chiqtim.
- ikki saettin kiyin ular yènip chiqishti. Her qaysisi öz orunlirigha kilip olturushqandin kiyin sheytan zinaxorluqtin törelgen bowaqning iskiliti bilen üstelge urup, emdi chüshtin kiyinki yighinimizni bashlaymiz. Bu yighinda asasliqi axir zamanni tiziraq ishqa ashurush tedbirlirini muzakire qilinidu. Qèni tedbirliringlarni otturigha quyup bèqinglar, didi .
- Firariyning qilghili qiliq tapalmay 30 yèshidila ölüm yulini tutqanliqigha qarighanda, dejjalning azdurush küchi bek cheklik iken. Bununggha tayinip axir zamanni emelge ashurush mumkin emestek qilidu. Miningche tebiet hadislirining küchige tayinip axir zamanni ishqa ashursaq bolamdikin.
- alwasti xanim, bu tèximu mumkin bolmasmikin , didi dejjal.
- mumkin bolmaydighan nimisi bar yene? 8 miliyad yildin kiyin quyash eslidiki quyashtin 10 hesse artuq issiqliq chiqiridu. Dèngiz suliri qaynaydu, barliq janliqlar hayat kechürüshke amalsiz qalidu. Quyash bir nechche miliyun yil ene shundaq dewir sürüp, yèqilghusi tügeydu, de ülüshke yüzlinidu. Pütün jahan bizning zulmet tèghimizdinmu öte qarangghuluqta qalidu. Mana bu axir zaman bolmay nime? Didi alwasti.
- xèli oylanghandin kiyin sheytan söz qatti.
- hazir muhammed dunya buyiche tesiri eng zor 100 shexisning birinchisi dep itirap qilindi. Musulmanlarmu kündin künige köpiywatidu. Sining dewatqining yene 8 miliyard yildin kiyinki ishken. Oylap baqqine, ukemgiche bizniong hilimizge ishinidighanlar qalarmu ? mining hilemge ishinidighan ademler qalmighan cheghda emelge ashqan axir zamanning nime paydisi? Manga pat yèqindila emelge ashidighan axir zaman kèrek. Chünki hazir mining hilem bilen azghan adem intayin köp. Mushundaq yaxshi pursette axir zaman bolghandila men mehshergahta men ulugh sanilimen.
- emise qandaq qilimiz? Diyishti alwasti bilen dejjal tengla.
- siler sheytan bizni ademlerni azdurushqa sèlip quyup üzi jim yatti dep oylighansiler, likin men jim yatmidim, intayin zor biz mexpiyetlikni igillidim.
-qèni èytsilichu, qandaq mexpiyetlik?
- hazir ademler yiligha 800 miliyard dollar xejlep qirghuchi yadro quralliri we partilighuch maddilarni yasawatidu. Hazir yasap bolghan yadro quralliri we partilghuch maddilarning umumi quwwiti 18 ming miga tonna bulup, kishi bèshigha üch tonnidin toghira kèlidu. Qèni èytinglarchu nurghun pul xejlep yasighan mushu yadro quralliri we partilighuchi maddilarni ademler haywanatlarni qirishqa ishlitemdu? Yaq-yaq, ular buni öz-üzini qirishqa ishlitidu. 2- dunya urushida ademler partilghuchi maddilarning peqet 3 migatonnisinila ishlitip, 57 miliyun qèrindishini jènidin juda qilghan, qèni hisaplap körünglarchu, 18 ming miga tonna partilghuch dura her-bir ademge 3 tonnidin toghira kèlidighan tursa, u tuluq partilsa yer sharida hayat adem qalattimu? Belkim shaqirap aqqan qanning awazi qalar.
- alwastining köz aldigha derya-derya qanlar kilip tèmiship qoydu. Ghar sirtidiki jinlar, shu chagh tiz kelgey, shu chagh tiz kelgey , dep warqirashti.
Jinlarning chuqan sürenliri bèsiqqandin kiyin sheytan ikki yènigha qarap:
- emdi gep urushxumarlarni tèximu qutirtip ularni 18 ming miga tonna partilghuch maddini tizirek partilatquzushtila qaldi. Alwasti xanim, sen hemrahliringni èlip boshning yènigha barsang qandaq? Didi.
- pah, sili mini taza könglümde kütken wezipige buyridila, mining eslidinla boshtin ibaret u erkekning qènini bir tètip baqqum kilip turatti, herast, unung bilen zina qilsammu bolamdu?
- nime qilishsang qilish, ishqilip boshni qulidiki nechche ming miga tonniliq partilatquch maddining pilikige ot yèqishqa köndürsengla boldi.
-menchu aliyliri? Didi dejjal.
- sen islam döletlirige bèrip ulargha gherip döletlirining yaman gipini qilip bar küchüng bilen teshwiq qilip ber.
- sili heqiqeten ulughde, mini heqiqeten könglümdikidek wezipige qoydila, islam döletlirige haraq ichishni, zinaxorluqni umumlashturalmay ichim dertke tushup yürettim. Ulargha haraq ichishni, zinaxorluqni umumlashturush qulumdin kelmigen bilen , ulargha gherip döletlirining yaman gipini qilip birip, ular bilen gherip döletlirini düshmenleshtürush qulumdin elbette kèlidu, didi dejjal meydisige mushtilap.
- qurultay ehli sheytanning axir zamanni emelge ashurush mesiliside otturgha qoyghan tedbiri eqilge muwapiq dep qarap, uni uni yene qayta bir qètim özlirige ulugh pishwa qilip sayliwaldi. Bu qètimqi üstige alghan wezipisining muhimliqini közde tutup alwastini ong qul pishwaliqigha, burunqi wezipisining ünumining zorliqigha qarap dejjalni sol qol pishwaliqigha sheytan üzi teyinlidi.
- qurultayning yèpilish murasimida sheytan qizghin alqish bilen sözge chiqip.
- allah bir chaghda, axir zaman mining sewebimdimu emes, belki ademlerning öz-ara düshmenlishish sewebidin boludu, digen idi. Dunya ademliri ziddiyetliship ikkige bülunup 18 ming miga tonna partilayquch maddilarni partilitip, bir-birini qirghili tursa, bu wehshilikini körgen israpil sürni jezmen chalidu. Men qurultayning ghelbilik èchilghanliqini tebriklesh, ishlirimizning ungushluq bulup, israpilning sürni tizrek tartishni tilep silerge adem qènidin ziyapet bèrimen, didi.
- chüshlük dem èlishta sheytan we alwasti bilen zina qilishqan hèliqi 300 zinaxor ghargha sörep ekirilip, ghar turusidiki darlargha èsildi. Ularning yürekliri sughurulup, qanliri sümürülgendiki jèni qiynilip qaxshap chiqirashliri, qan sümürgüchilerning shadlinip warqirashliri gharni dozaqning birige aylinip qalghandek tüske kirgüzdi.
- ziyapettin kiyin alwasti hemrahlirini èlip gherip döletlirige, dejjal hemrahlirini èlip islam döletlirige yol aldi. Sheytan ularni uzitip qoyghandin kiyin ularning ghelbe ünümini kürüsh üchün mehshergahqa yürüp ketti.
- rakishas mini üyümge èlip mangdi. Men unungdin:
- sen ziyapette nime üchün qan ichmeysen? Sining u zinaxorlargha iching aghirip qaldimu ye ? dep soridim.
- men sendin sinalghuni èliwalghandin kiyin men muxpir qiyapitige kirip bir qizni ziyaret qildim. U qizning èytishiche u 300 zinaxorning hemmisi zinaxorluq qilish jeryanida eydiz kèsilini yuqturwalghanlar iken. Yene kilip ömüri axirlishay dep qalghanlar iken. Ular nechche künla qalghan ömürini qurban qilish bedilige özlirini azdurghuchilardin qisas èlish üchün kuhiqapqa kelgen iken. Shunga men ular bilen zinamu qilmidim, qéninimu ichmidim.
- zinaxorlar eydiz kèsilining barliqidin, ata-anangni nimishqa xewerlend¨rmeysen? Dep soridim, rakishas bir tiniwèlip: atam erishte allahtin kiyinla turidighan ulugh pishwa idi, u chaghda unungdin nur perishtilerning dilini yurutup ularni toghura yolgha bashlaytti. Atam yer yüzige sürgünde qilinghandin kiyin atamdiki hèliqi nur ademlerning eqlini bulghap, ularni xata yolgha bashlaydighan nurgha özgerdi. Atam shu nuri bolghach erishte perishtilerge yerde jinlargha kürming yil ulugh pishwa boldi. Kiyin unungdin nur anam alwastigha ütüp, anam alwasti ademler üchün eng qorqunushluq, biz üchün eng ulugh pishwagha aylandi. U nur hazir mende. Men xalisam sheytan we unung egeshküchilirining ademlerni azduralishi esla mumkin emes. Nur kimde bolsa shu ulugh pishwa boludu. Shonga eydiz ulargha yuqishi berheq, didi.
- apla, alwasti boshqa eydiz kèsilini yuqturup qoymighidi, boshni xewerlendürüp qoyayli, tèlèfun qèni? tèlèfun qèni? Qulumgha bir nerse tutquzuldi. Küzümge pilildighan bir nerse küründi. Apla bosh 18 ming miga tonna partilghuch durining piltkisige ot yaqqan oxshaydu. Quluqumgha sharildighan awaz anglandi. Bu qanning awazimidu? Bèshimni sel kötürüp, ayalimning ochaqqa ot yèqip chay qaynitish üchün qazangha su quyuwatqanliqini kördüm. We uh dep bir tiniwèlip özümni qayta ornumgha tashlidim.

Ot yalquni erwahi rakishas ulugh pishwa bolalmighay ilahim.

Shinjang mediniyet zhornilining 2003-yilliq 2- sanidiki muhammed metniyaz danishning hikayisi eynen küchürup yollandi.

Munasiwetlik mezmunlar (( shinjang yashliri )) (( shinjang ayalliri )) zhornalliri, (( Ürümchi kechlik gèziti )) we (( dunyadiki ishlar )) progirammisidin èlindi.

Unregistered
09-11-08, 05:54
oqup qoyung.