PDA

View Full Version : hayinning aqewitiUnregistered
29-09-08, 10:09
http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=21828

uaa_admin
29-09-08, 10:21
Satqinlargha bayramliq
Bu tـerjime esirimni millet satquchi munapiqlargha bayramliq sowgha süpitide sundum. ----------terjimandin
--------------------------------------
Ata miras mexpiy rétsip
Chén xuayi

Bozqir terjimisi

Shir padishah bir xil ghelite késelge ----bash aghriqigha giriptar bolup qaptu. Bu ish pütkül orman padishahliqini sarasimige saptu. Chil böre, yolwas, yilpiz, toxu, ghaz, qushqach, oördekler uwiliridin chiqip paypitek bolushup, terep-terepke chépip tiwiplardin shipaliq dorilarni izdishiptu,'emma shir padishahning késili kündin kün'ge éghirlap kétiptu. Héchqandaq dora uninggha shipah qilmaptu. Bir küni tosattin maymun qebilisining aqsaqili asen sören-shawqun salghiniche ordigha üsüp kirip axir chenrin téghidin 100yashliq bir qéri bughini tépip uningdin mexsus bash aghriqini dawalaydighan ata miras mexpiy rétsipqa érishkenlikini éytiptu. Tülke wezir nahayti chebdeslik bélen asenning qolidin intayin puxta oralghan zer qutini élip, chongqur tezim bija keltürüp qosh qollap shir padishahqa sunuptu.

Shir padishah qutini échip ichidin sarghiyip ketken bir waraq qeghezni aptu. Xette: << her küni seher nashtida ach qorsaqqa birdin maymun méngisini yése hem uni uda üch hepte yeni 21kün üzüldürmey dawamlashtursa shipa tépip sellimaza saqayghusi>> dep yézilghanken.

Shir shu haman tülkige maymunlarni tutush buyruqini chüshürüptu. Tülke yarliqni tapshurup alghandin kéyin asen maymunni chaqirtp :<< baya men mexpiy rétsipni padishah aliylirigha bergenidim. Padishah aliyliri qaltis xosh bolup ketti. U manga arqa qesirde katta ziyapet raslap tartuqlash murasimi ötküzüshni buyrudi. Sen derhal maymunlar téghigha qaytip qawul maymundin 20ni tallap, ulargha bash bolup del saet yettide ziyapetke kel!>> deptu.

Kechte ésil sharaplardin qan'ghuche ichip, nazu-németlerdin toyghuche yep, yüzliridin tartip qulaqlirighiche shelperdek qizirip ketken maymunlar yerge özlirini tashlighanche qalaymiqan yétishiptu. Hetta es hushinimu yoqitiptu. Netijide chil böriler ularni bir-birlep tutup xuddi qum xaltisini kötürgendek kötürüp apirip, tömür qepezge sulaptu.

Ikkinchi küni asen xamush halette oyghunup özi we 20 qérindishining qiltaqqa chüshkenlikini uqup nale-peryat chékiptu. Bashqa maymunlarmu özlirining xeter ichide turiwatqanliqini sézip chishlirini hinggaytip derghezepke kélip pütün küchi bélen tömür qepezni silkishke bashlaptu. Del shu chaghda tülke wezir alman-talman yétip keptu-de derghezepke kelgen maymunlargha idiyiwi séyasiy xizmet ishlep mundaq deptu:<< köpchilik soghuqqan bolunglar, maymunlar qebilisining yéqinqi yillar mabeynidiki xizmetlirini shir padishah hliyliri tolluq mueyyenleshtürdi. Bolupmu padishah aliyliri bitab bolup orun tutup yétip qalghandin buyan aqsaqal asen maymunlarni bashlap hérip-échishtin qoriqmay, xéyim-xeterge tewekkül qilip, taqqa chiqip dora dermeklerni yighip, halqiliq peyitte özlirining sadqetmenlikini körsetti. Silerni waqtinche tutup turishimizdiki sewep shuki, ammining pash qilishigha asaslan'ghanda, padishahliqimizning xewipsizlik tarmaqliri razwitka qilish arqiliq shuni ispatlap chiqtiki, aranglardiki bir maymunek ulugh shir padishah aliyliri bitap bolup orun tutup yétip qalghan mezgilde ammini asiyliq qilishqa qutratqan. Orman padishahliqining bixeterliki, pütkül awamning aman-ésenliki üchün shir padishah aliyliri keskin herket qollinishni qarar qildi. Siler peqet aranglardiki asiyliq qilish niyitide bolghan jinayetchini pash qilip bersenglarla, péqir wezir silerning aman-ésenlikinglargha kapaletlik qilidu. Aqsaqal asenning omumiliqni közde tutup, padishahliqining menpeetini ela bilip, keng ammigha yéqindin tayinip, manga zich hemkarliship, isyanchilarni tekshürüp éniqlap, tazilash xzmitini obdan ishlishini ümid qilimen! >>
maymunlar buni anglapla ishning tégige yétip, öz qebilisining ichki qismigha suqunup kiriwalghan héliqi namelum asiy maymunni aghzi-aghzigha tegmey tillap qarghighili turuptu. Asenning bir tutash rehberlikide shu hamanla pash qilish, tekshürüp éniqlash xizmitini bashliwétiptu.héchqanche küchimeyla adettiki waqitlarda he désila asen bélen zakonlishidighan qizil qong maymun asiyliq qilishqa orun'ghan jinayetchi dep békitiliptu. Bashqa maymunlar uning put-qolini mehkem baghlap qepezdin siritqa ittirip chiqirip, tülke wezirning ordigha élip kirishige tapshurup bériptu.

Ikkinchi küni tülke yene maymunlar qamalghan jaygha kélip :<< alaqidar tarmaqlar qattiq qattiq soraq qilip tekshürüsh arqiliq qizil qong maymunning asiyliq qilmighanliqini ispatlap chiqti. Jinayetchi hélimu silerning aranglarda iken. Téximu chongqur pash qilmisanglar bolmighudek>> deptu. Aqsaqal asen buni anglighandin kéyin qol astidiki qalghan 19maymun'gha yétekchilik qilip, téximu zighirlap tekshü rüsh arqiliq axir yene bir bashpashtaq uzun quyruqluq maymunni tapshurup bériptu.

Shu terizde her küni birdin maymun tutulup élip chiqilip, 21-künige kelgende asenmu arqa qesirdiki melum bir mexpiy xanigha udulla yalap apiriliptu. Uni otturisida yumulaq tüshüki bar, qan daghlirining izi qalghan kichik bir shirening astigha yatquzuptu. Shu haman uning burnigha özige tolimu tonushluq bolghan maymunlarning qangsiq hidi uruluptu-de öz qoli bélen tutup bergen 20qérindishining qismitini shu haman chüshünüp yétiptu. Shir bélen tülkining özlirini némishqa mushundaq usullar bélen baplighanliqining tégige yételmey turghanda, bir aq yaltiraq nur shirening üstini sipap ötüptu-de,'asenning bash térisining xuddi tawuz shapiqidek bir parchisi << shart>>tide késilip kétiptu.
Shundaq qilip asenning hori kötürlüp turghan issiq méngisi padishah aliylirining bash aghriqini dawalashning eng axirqi dorisi bolup qaptu.

( bu félyeton << félyeton ayliq jurnili>>ning 2002-yil 7-sanidin terjime qilinip << junggo milletliri>> jurnilining 2002-yilliq 6-sanida élan qilin'ghan)

hep ebleh
29-09-08, 12:47
http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=21828

bu yerde Virus barken. achmanglar.