PDA

View Full Version : Emshire acha - singillar shermi - hayani saqlanglarUnregistered
19-09-08, 10:36
Emshire acha - singillar shermi - hayani saqlanglar

ihlasman0

(Tordashlar toridin)

Acha - singllar yürmeng <<toba>> bash,
qosh qapaq chiqirip - tuzüp yürmeng qash.
Qorchaqtek yasinip,yürmeng unche shash,
bolsun siz lerde ümmedni ayash,
ötuney slerdin anglang milletdash.

Botka - qawaqitin izlepsiz adash,
risturandin hem tépipsiz qoldash.
Chéghir yoldinmu uchiraptu yoldash,
hemmige oxshash bolupsz qayash.
Siizlerni qandaq deymiz qérindash.

Kélerken sizni izlep köp akash.
Dadash hem gahi - nakosa bowash,
yoqap xijilliq qalmay yatsirash.
<<ret qilish yoq >> bar iken unash,
beeyni - edepsiz , exlaqsiz bengbash.

Desmayingiz ken yüz - közni boyash.
Jelip qilshingiz popotang chaynash.
Oyunliringiz ghelite jitlash.
Xuliqingiz égiz - pes ingrash.
Arzuyingiz pes lezzetke toyash.

Könüp kétipsiz hemmige oxshash.
Chapliship yatlargha shox tansa oynash,
xumar tutsa ger tamaka shorash.
Uning üstige meygoshang otlash,
mest olup axiri yazoda qonash

Adet olup qaldi aningizni aldash,
deysiz dostumgha bolimen qolidash.
Tosmaydu sayim dadingiz aqbash,
yetküzidu akingiz wijdansiz mazlash.
Niyet yoq u ningda séngilni qoghdash,

Anglang murajet eziz milletdash ,
emesu siler weten'ge anash .
Oylap béqinglar singl we achash,
ixtiyar silerde birini tallash.
Haywandek yaki insandek yashash