PDA

View Full Version : Rabiye Qadir'in Xirketine Baskýn...milliy merkez
15-05-05, 04:46
Çin Polisi, geçen ay serbest býrakýlarak ABD'ye iltica eden Rabiya Kadir'in Urümchi'de bulunan iþyerine baskýn yaparak, Rabiya Kadir adýna çalýþan 2 Uygur Türkünü tutukladý...

Ayrýca Rabiya Kadir'e kredi saðlayan 2 banka görevlisinin de gözaltýna alýndýðý öðrenildi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskýcý politikalarýndan endiþe duyduðunu ifade eden ABD yönetimi, geliþmeleri yakýndan takip ediyor.