PDA

View Full Version : Osmanjan Sawut Shirliridin Tallanmakitaphan
21-10-04, 04:56
kelmektidur kelgüsi güzel bir janan

kechmish künler singip ketti cheksiz opuqqa,
tönügünni süretlerdin taptim men aran.
Ötken ömür orinidu özge yopuqqa,
Ötmüsh degen jilghidiki emma bir manan.

Zaman degen tutishidu taki tumughqa,
Cherhi uning mijip öter tenlerni haman.
Kirgüzermiz bu qawanni qandaq sutuqa,
Ümüdlirim sersan boldi jahan we jahan.


Tohtap tur kün,- dedim ming ret, kirdim tuyuqqa,
alliqachan qeyam boptu weslimde banan.
Yillirimni tizip qoydum, arhip oyuqqa,
Kelmektidur kelechek dep güzel bir janan.


Ayrilish

Ay oqidin changqip chiqti öchti parlaqliq,
Bahar kütken güllirimde ayan qayrilish.
Keler zaman jilwiliri közde charlaqliq,
Alem özre hemme shadliq, hesret ayrilish.


Ong –sol ketken yollar ara kelimen mengip,
Tagh beshimda, tagh dümbemde, tashlar putumda.
Ahsham korgen chüshlirimni baghrimgha tengip,
Üshshük tekken baghlar renggi oynar turqumda.

Uchup ötse bash üstümdin tenigen turna,
Ayrildingmu? Hesretliksen dedim gudunglap.
Deydu, eqlim renalarning yenida turma,
Ýchtim changqap, shortanglaqtin suni uchumlap.

Yultuz köchti, sular köchti, chirahlar öchti,
Qaynimaydu bulaqlirim emdi bulduqlap.
Kemilirim qimirlimas, sayazgha chökti,
Amet sual sorighanda qaldim duduqlap.

Telpünimen opuqlargha qayghu qeniq reng,
Qara bulut turushuptu uni quruqlap.
Nege barsam perishanmen, miskinmen, dilteng
Semiz kelgen ilhamlirim keter uruqlap.


Ötünüsh

Tengrige ötünüsh tirilsun ölgen,
Bu bolghay uningdin songghi möjize.
Yahshimu yürekni yürektin bölgen,
Bu sewen! Ötünüsh sewenni tüze!

Tilikim shu mening shamu seherde,
Mangghanda,yatqanda tekiye bileklep.
Chaqnaydu altunda kümüsh göherde,
Yaghidu asmandin köllep, cheleklep.

Sezalar qilidu yapraqlar tinmay,
Lalereng chechekler dewrigen tashqin.
Jör bolar tilekke qiyadiki ay,
Jor bolar derehler, yapyeshil basqin.

Chimenler ichide ashu ming peryad,
Perwazlar baghrida yene shu tekrar.
Sholilar alemi zulmatte berbat,
Buningdin özgermes mende sir esrar.