PDA

View Full Version : özbekistandaki kozgalýshmilliy merkez
14-05-05, 17:04
SÜRGÜNDEKI ÖZBEK MUHALIF LIDERI ANDICAN'DA YASANAN KATLIAMI ANLATTI

Sürgündeki muhalif isim, ERK Demokratik Partisi lideri Muhammed Salih,
Özbekistan'in Andican kentinde cereyan eden ve yüzlerce kisinin ölümü ile
devam eden olaylarin, "is basinda bulunan Kerimov'un zulmünün neticesi"
oldugunu söyledi.

15 Mayis 2005 Pazar 00:03MEHMET KOCA
BERLIN - Sürgündeki muhalif isim, ERK Demokratik Partisi lideri Muhammed
Salih, Özbekistan'in Andican kentinde cereyan eden ve yüzlerce kisinin
ölümü ile devam eden olaylarin, "is basinda bulunan Kerimov'un zulmünün
neticesi" oldugunu söyledi.

ERK Demokratik Partisi Lideri Muhammed Salih, yaptigi yazili açiklamada,
"Andican'da diktatör Kerimov'un kanli ziyafeti devam ediyor. Olaylarin
sahidi, Apelyatsiya insan haklari örgütünden Lutfulla Semsidini'nin
haberine göre, 'Cholpan' adli sinema salonu önünde toplanan bin 500
civarinda insana agir silahlardan açilan ates sonucu onlarca kisi sehit
düsmüstür" dedi.

Bu sabah polisin ölüleri kamyonlara yükleyerek sehir disina tasimaya
basladigina dikkat çeken Muhammed Salih'in açiklamasinda, "Fergana****
internet sitesi muhabiri, 'Bizzat kendim gördüm; asfalt üzerindeki ceset
tepesinde 30 ölü vardi. Hepsi de mitinge katilan sehir sakinleriydi. Zirhli
araçlardan açilan ates nedeniyle yere yigilan yarali kadin ve çocuklari,
askeri araçlarin arkasindan gelen askerler, baslarina kursun sikarak
öldürdü' diye bildirdi. Son alinan haberlere göre ölü sayisi 400'den fazla"
ifadesi yer aldi.

Ölenlerin, silahli gruplarla hiçbir baglantisi olmayan masum sehir
sakinleri olduklarini belirten Özbek muhalefet lideri Muhammed Salih,
"Onlar, ülkedeki açliga, sefalete, baski ve zulme karsi tepki göstermek
için meydana toplanan insanlar; gençler, kadinlar, yaslilar ve çocuklardi.
Bu vahset, medeni dünyanin gözü önünde gerçeklesiyor ve dünyanin tepkisini
çekmeden devam ediyor. Insan haklari ve demokrasinin kalesi sayilan Bati
devletlerinin Andican trajedisi konusundaki resmi açiklamalari berrak
degil; her tarafa çekilebilecek kadar bulanik. Diktatör Kerimovun "Islam
fundamentalistleri" masali Batili siyasilerin kafasini tekrar karistirdi
galiba" dedi.

Andican sehir meydanina toplananlarin Islami gruplarla hiçbir baglantisi
olmadigini tekrarlayan Muhammed Salih, "Özbekistan demokratlari olarak,
dünya kamuoyunun Özbekistan'da devam eden bu vahsetin durdurulmasi için
harekete geçmesini bekliyoruz. Bati devletleri Özbek diktatörüne "dur"
demeli" çagrisinda bulundu.

"Hiç süphe yok ki Andican, rejimin sonunun baslangicidir" diyen sürgündeki
Özbek muhalefet lideri, sözlerini, "Rejim, 'halki korkuttum' diye
düsünebilir; ama gerçek su ki, korku artik yok. Korku, zalim diktatörün ve
onun cellatlarinin yüreklerine geçti. Zira ancak korkaklar, kadin ve
çocuklara kursun sikabilir. Fakat bu, Kerimov rejimini kurtaramaz. Halk
artik kararini vermistir. Bize düsen, bu hareketi kan dökülmeyecek bir yöne
sokmaktir. Tipki Gürcistan, Ukrayna ve Kirgizistan'daki gibi, kadife bir
geçisle bu mütecavüz sistemi tarihe gömmektir. Yasasin özgürlük!" seklinde
tamamladi.
Sürgündeki muhalif lider Muhammed Salih, 1991 yili Aralik ayinda
Özbekistan'da yapilan Cumhurbaskanligi seçimlerinde karsi adaydi.

Seçimlerden hemen sonra ERK Demokratik Partisi'ne baskilar basladi ve parti
gazetesi yasaklandi. Bir süre göz altinda kaldiktan sonra serbest birakilan
muhalif lider, 1993 yilinda Türkiye'ye, ardindan da Almanya'ya geçti.

mehmet tugay
14-05-05, 17:11
Ozbeksitan ERK Demokratik partisi bildirisi


14 Mayýs 2005

Andicanda dikatator Kerimovun kanli ziyafeti devam ediyor. Olaylarin sahidi, Ozbek insan haklari Lutfulla Semsidinini haberine gore "Cholpan" adli sinema salonu onunde toplanan 1,5 bin civarinda kalabaliga agir silahlardan acilan ates sonucu onlarca kishi sahit dusmustur.

Bugun sabah polis oluleri kamyonlara yukleyerek seher disina tasimaya koyuldu. Fergana**** internet sitesi muhabiriin verdigi haber soyle:"bizzat kendim gordum, asfalt uzerinde yatan cesetler tepesinde 30 olu vardi, hepsi mitinge katilan seher sakinleriydi. Zirhli araclardan acilan atesden yere yikilaa yarali kadin ve cocuklari, araclar arkasindam gelen askerler basina kursun sikarak oldurduler.

Son alinan haberlere gore oluler sayisi 400 den fazla, hepsi numayisha cikan seher sakinleri.Onlar silahli gruplara heÃ*c bir sekilde alakasi olmayan masum insanlardir. Onlar ulkedeki aclik ve sefalete karsi, baski ve zulme karsi tepki gostermek icin meydana toplanan insanlar - gencler, kadinlar, yashlilar ve cocuklar.

Bu vahshet medeni dunyanin goz onunde, bu dunyanin tepkisini cekmeden hala devam ediyor.Insan haklari ve demokrasinin kalesi sayilmis Bati devletleriin Andican tragedisi husuundeki resmi aciklamalari berrak degil, her terefe cekilebilecek kadar bulanik. Diktator Kerimovun "islam fondamentlistleri" masali tekrar Batili siysilerin kafalarini karistirdi galiba.

Halbuki, Andican seher meydanina toplananlarin yukarida bildirildigi gibi islamij gruplara uzaktan yakindan hic bir baglanrisi yoktur.

Biz Ozbeksitan demokratlari olarak dunya kamuoyunu Ozbeksitanda devam eden bu vahshetin durdurulamsi icin harakete gecmesini bekliyoruz.
Bati devletleri Ozbek diktatiruna "dur" demeli.

Hic bir shubhe yokki, Andican rejim sonunu baslangicidir. Rejim halki korkuttum diye dusunebilir, ama gercek shudirki, korku artik yoktur. Korku zalim diktator ve onun celladlari yureölerine gecmistir. Zira ancak korkaklar kadin ve cocuklara kursun sikabilir. Fakat bu Kerimov rejimini kurtaramaz. Halk artik kararini vermistir. Bize dusen bu hareketi kan dokuöllmecek bir yone sokmaktir, tipki Gurcistan, Ukraina ve Kirgizistandeki gibi, kadife bir gecishle bu mutajavuz sistemi tarihe gommektir.

Yasasin azatlik!
************************************************** ******************buda kendi yazým:

arkadaþlar,

yüzlece ölü var! hemde isyan edenlerden deðil sýradan halktan! dün isyancýlar teslim olmayý önerdiler diyordu rus haber ajanslarý olaylar kanlý þekil almadan önce, ama bay kerimov güç kullanma yoluna gitti. gene ayný kaynaklar hükümet askerlerinin ayaklan halk üzerine ateþ açmakta olduðunu yazýyordu dün. savunmasýz, silahsýz halka ateþ emri vermiþ kerimov. bu sabah itibarýyla halk gene toplanýyor meydanlarý dolduruyor.

öte yandan baþkent taþkent'te güvenlik önlemleri arttýrýlmýþtý, bugün da ayný durum devam ediyormuþ. iktidar halkýn ayaklanmasýndan korkuyor.

halk ne istiyor?

halk öncelikle temel gýda maddeleri istiyor! çünkü halk aç! aç halktan her þey beklenir! var neyi giydirmez, yok neyi yedirmez der özbek türkleri.. halk ayrýca artýk demokratik reformlar istiyor. adil yargýlama sistemi, ekonomik buhranýn sona erdirilmesini istiyor. yok yere halkýn geniþ kitlelerini cezaevlerinde çürütülmesine isyan ediyor. ve tabii ki hükümetin istifasýný istiyor. memlekette gerçek seçim yapýlmýyor. seçimlerin tamamý sahte. cari iktidar 15 yýldýr iþbaþýnda. hemde tek baþýna. istese her þey yapabilir. elini kolunu kimse baðlamýyor. özbekistan dünyanýn en zengin 10 ülkesinden biri. pamukta 5, altýnda ilk 10 ülke içinde yer alýyor. uranyumda da öyle, doðalgazda da. petrol ve diðer envai maden yataklarýnýn haddi hesabi yok. peki bu halk neden rahatsýz? rahtsýz çünkü halk sefil, aç, çýplak! düþünebiliyor musunuz? eline hapölörü alan her kes temel gýda maddelerinden söze baþlýyor! yani ekmekten ve çaydan! þeker söz konusu deðil özbek türkleri için, çünkü hayatlarýný þekersiz de idama ettirmeyi biliyorlar. onlar için þeker lüks tüketim maddesidir!

þimdi gelelim akrami'lere. akramilik diye akým, tarikat ve yahut örgüt filan yoktur özbekistan'da. bu uydurmadýr ve bunu islam kerimov icat etmiþtir. akram ismini taþýyan din bilim adamýný halk içinde popüler olan dini bilgileri ihtiva eden kitabý ve bu kitap sayesinde yazara olan halkýn sevgisi var. ne sözkonusu kitapta, nede sözde akrami'lerde öyle anayasayý zor kullanarak deðiþtirmek amacý filan yoktur. bunu gene kerimov uydurmaktadýr. kerimovun özbekistan içindeki ve dýþýndaki iþbirlikçileri, yani, - özel þahýslardan çekin amerika birleþik devletleri, israil, ingiltere vesayýr batýlý devletler, - sýrf islam dininden koktuklarý için kerimov'u haklý, diðer farklý düþünce sahiplerini (ki koca özbek halkýný) de haksýz olarak lanse etmektedirler. tüm olay bundan ibarettir. þayet radikalizm varsa, radikal güçler varsa, - ki yoktur, - onlarý bu duruma getiren etkenleri göz önünde tutmadan karar vermemek gerek. böyle karar verirseniz göreceksiniz ki, onlarýn tümü masum insanlardýr!

sizin de hanýmýnýzý gözünüzün önünde soyundurarak tecavüz etmekle tehdit etseler akromi'ci de olursunuz, apo'cu da! iþte böyle suçlarý kabul etmeye zorlanýyor özbek halký! hangi deðer hangi görüþ, kim bunu kýnamayacak ki? kim bu zulümden yana olabilir ki? þeytandan baþkasý deðil!

gelelim özbekistan erk demokratik partisinin tutumuna. dün basýn bildirisi yayýnlayarak erk partisi olaylarýn kan dökülmeden önlenmesi için dünya kamuoyunu yardýma çaðýrdý. ayrýca hükümet ve ayaklanan halk arasýnda arabuluculuk yapmayý teklif etti. muhalefetin bu tutumu takdire þayandýr. aklýselimle hareket ettiler!

dün halk isyaný baþlatanlardan farklý olarak, andican stadyumunu doldurmuþ durumda idi. kerimov'u bekliyordu, onunla yüz yüze konuþmak istýyorlardý. gelip hesap versýn, karþýmýza çýksýn. yargýsýz infazlarý, memleketteki sefaleti, zulüm ve baskýlarýn hesabýný versin diyordu. yaný öyle avlanacak konumdalardý ki, akla pek yatmýyordu halkýn tutumunu. her halde özbekler kerimov'u kendileri gibi zannediyorlar. öyse kerimov, rus haber ajanslarýnýn dün daðýttýklarý stadyüma bile baskýn düzenleyebilecekti! kimine göre 30 kimine göre de 50 bin kiþi odaklanmýþ durumda idi! ve stadyum gibi toplu mekanda! ne güzel hepsini kuþuna dizdrmek istiyordu kerimov. stadyumun duvarlarýný yýktýmý tamam, alýn siz toplu mezar! özbekistan'ýn miloþeviç'i yaparmý yapar! özbekistan'ýn abdulla öcalan'i yapar, hiç gözünü kýrpmadan bunu!

ve dünkü sonuç yüzlerce ölü! otobüslerle ölü taþýyorlar! dün savunmasýz halkýn üzerine de ateþ açýlmýþ. çocuk, kadýn yaþlý insanlarýn üstüne! hükümet güçleri bu yandan valilikte bulunan isyancýlarla diðer yandan sokak, cadde ve meydanlardaki halka savaþtý dün! çok küçük yaþtaki çocuklarý bile bile vuruldu diye yazýyor rus kaynaklar. onlarý kurtarmak için atýlan anne babalarýný da kurþuna dizdi diyor haberlar!

kerimov bunu neyin uðruna yapýyor?! devletin mi? devletin bütünlüðü için mi? zaten isyancýlar da halk da devleti bölmek istemiyor ki? kerimov koltuðundan olmamak için yapýyor bu katlýamý?

kerimov özbeklerin apo'sudur. kerimov'un güçleri özbek pkk sýdýr! soykýrým yapýyor kerimov!

dün bazý türk (!) tv kanallarý baþlýk attýlar: þeriatçý ayaklanma bilmem ne! halk bunu þeriat uðruna yapmýyor, sayýn türk (!)ler!! halk kýrýlýyor bazýlarý bayram ediyor! dans ediyor! halbuki mazlum özbek kardeþlerimiizn yanýnda yerimizi almamýz gerek mezmi? hemen bizler de türkiyedeki özbek diplomatik temsilcilikleri önünde gösterilere baþlamalýyýz. ama kim yapacak ki? barý halký suçlamayalým, zalimi övmeyelim, mazlumdan yana olmaazsak bile zalimin zülmünü artýrmayalým. unutmayalým ki zalime destek verende, züm karþýsýnda susan da zalimdir!

bakalým olaylarýn seyri nasýl olacak? Allah mazlum özbek halkýna yardým etsin! Allah özbek türklerini korusun. vampir, katil, kana doymayan cellat kerimov'un þerrinden korusun!!

saygýlarýmla,
mehmet tugay