PDA

View Full Version : Ýspanya’da 700 bin kaçak göçmene afbirsi
13-05-05, 10:46
Ýspanya’da kaçak göçmenler için ilan edilen 3 aylýk af dönemi dün sona erdi.Ýspanya hükümeti, bu dönem içinde ülkedeki 700 bin kaçak göçmenin kayýt altýna alýndýðýný açýkladý.


Ýspanya’ya yasadýþý yollarla giren ve kaçak olarak çalýþan göçmenleri kayýt altýna alabilmek için ilan af baþarýlý sonuç verdi. Diðer Avrupa ülkeleri kaçak göçmenlere kapýlarýný kapatýrken, Ýspanya’nýn bu göçmenleri kayýt altýna almasý dikkat çekti.

YENÝ AF YOK
Üç aylýk dönem içinde kaçak göçmenlerden aileleri ile birlikte kayýt olmalarý, iþverenlere de çalýþtýrdýklarý kaçak göçmenleri hükümeti bildirmeleri istendi. Bu dönem sonunda çoðu Fas, Kolombiya ve Ekvador’dan gelen 700 bin kaçak göçmen kayýt altýna alýndý ve çalýþma izinleri verildi.
Hükümetin bu politikasý, Avrupa’ya yönelik kaçak göçü çekeceði gerekçesiyle eleþtirilere de neden oldu. Ancak Ýspanya hükümeti, yeni bir af ilan etme niyetleri olmadýðýný belirterek, kaçak göçle mücadelerinin süreceðini açýkladý.

.