PDA

View Full Version : "Takwa"Towba
09-05-05, 02:28
"U nima boptu",
"Kasal", "kisal"sakaymas
"Ha, ha, ha...mana"

"Watanda nima boptu"
"Tawraptu yer, oluptu yuzi janggalda"
"Mana guna kilghanlar axundak bolidu"
"Guna kilghanlargha axundak kisalga hadisiga tolidu"

"Heliki gaqa, mana muxundak kilidighan sarang"
"Hay awu hotunning mengixigha karang"
"Rishitning anisi keri ham awazi garang-garang"

"Awu bir ahmak koyayli"
"Uningkini elip taza bir toyayli"

musapir
10-05-05, 00:14
Hay dawut, Bu nimang xiq bir manasi yok